Direkt till innehållet

Södra sjukvårdsregionens projektanslag samt doktorandanslag

Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete, UFO-anslag, inom hälso- och sjukvårdsområdet år 2019

Södra Regionvårdsnämnden ledigkungör ”Södra sjukvårdsregionens gemensamma anslag för utvecklings- och forskningsarbete, UFo-anslag, inom hälso- och sjukvårdsområdet år 2019”. Från och med tisdag 2018-08-21 är det möjligt att söka dessa medel.

Länk till ledigkungörelse:
http://sodrasjukvardsregionen.se/sodra-regionvardsnamnden/forskningsanslag/utvecklings-och-forskningsarbete/

Länk till ansökningsformulär:
http://www.researchweb.org/is/ssvr

Sista ansökningsdag är 2018-09-14!

Regionalt forskningsstöd för åren 2019 och 2020 avseende projektanslag

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela projektanslag för åren 2019 och 2020.
Projektanslagen avser forskningsprojekt med huvudinriktning mot klinisk patientnära forskning. Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma patienter till nytta inom rimlig tid. Klinisk behandlings-forskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Behörig att söka är anställd som är disputerad och har en anställning minst 40 % inom:

  • Landstinget Blekinge
  • Region Halland (södra Halland, dvs Halmstad, Laholm och Hylte)
  • Region Kronoberg
  • Region Skåne
  • Privata vårdenheter/vårdgivare med avtal med ersättning från landstingen ovan.

Ledigkungörelse projektanslag 2019-2020 Södra sjukvårdsregionen

Länk till ansökningsformuläret

Sista ansökningsdag har passerat

Regionalt forskningsstöd för år 2019 avseende doktorandanslag

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra
sjukvårdsregionen att fördela doktorandanslag för år 2019.
Anslaget avser stödja doktorandens avhandlingsarbete inom området klinisk
patientnära forskning, med syfte att leda fram till disputation. Med klinisk
patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på
patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att tillämpas kliniskt inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.
Avhandlingsarbete som i huvudsak är baserade på djurexperiment är inte
aktuella för detta anslag, inte heller projekt som omfattar ren verksamhets- och kvalitetsuppföljning.

Behörig att söka är anställd som är kliniskt aktiv inom:

  • Landstinget Blekinge
  • Region Halland (södra Halland, dvs Halmstad, Laholm och Hylte)
  • Region Kronoberg
  • Region Skåne
  • Privata vårdenheter/vårdgivare med avtal med ersättning från landstingen ovan.

Den behöriga sökanden ska vara registrerad doktorand vid universitet/högskola. Genomförd halvtidskontroll i avhandlingsarbetet eller på annat sätt dokumenterad progress bedöms meriterande.

Ledigkungörelse doktorandanslag Södra sjukvårdsregionen

Länk till ansökningssystemet

Sista ansökningsdag har passerat

Vid frågor kontakta

Stefan Lönn
Epidemiolog

Om innehållet
Senast ändrad: