Direkt till innehållet

Rapporter och nyhetsbrev från FoU

Nyhetsbrev

Senaste nytt om Forskning och Utveckling är sammanställt i Nyhetsbrev från FoU Halland.

Är du intresserad av att del av våra nyhetsbrev via e-post, skicka ett meddelande till Anders Holmén.

Har du några kommentarer på innehållet eller har du tips till kommande nyhetsbrev är du välkommen att höra av dig.

Observera att vi inte kan garantera att alla länkar i de äldre nyhetsbreven nedan fungerar eftersom visst innehåll har flyttats. Om det är något i nyhetsbreven som du vill veta mer om är du välkommen att kontakta oss.

Nyhetsbrev december 2018

Nyhetsbrev augusti 2018

Nyhetsbrev januari 2018

Nyhetsbrev september 2017

Nyhetsbrev april 2017

Forskningsrapporter

FoU Halland sammanställer forskningsrapporter för att synliggöra resultat av forskning som sker inom Region Halland. All den forskning som bedrivs av medarbetare i Region förtjänar uppmärksamhet.

Forskningsbokslut

Årets forskningsbokslut utgår ifrån det utarbetade förslaget till gemensamt bokslut framtaget under 2015 av landstingens/regionernas FoU-chefer för jämförbara nationella indikatorer. Siffror i detta bokslut för 2017 baseras på nyckeltal som är möjliga för verksamheten att mäta och redovisa.

Avtryck

Bland Region Hallands personal finns många medarbetare som genom sina forsknings- och utvecklingsprojekt utvecklar ny kunskap, vilket är en förutsättning för att kunna ge en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

I detta axplock av projekt som är presenterade i rapporten Avtryck har FoU Hallands roll varit av olika grad och karaktär. Ju längre man kommit i sin forskarkarriär desto mer självständig är man i sin forskning, och ju tidigare man är i processen desto mer stöd behöver man.

Vi hoppas att dessa rapporter ska bidra till att synliggöra resultat av halländsk forskning.

Om innehållet
Senast ändrad: