Direkt till innehållet

Etikansökan

Etikprövningens funktion är att värna om respekten för den enskilda människan och verka för att forskningspersoner inte utsätts för onödiga risker, lidande eller fysisk och psykisk påverkan. Det är varje forskares ansvar att följa god forskningssed och yrkesetiska riktlinjer.

From den 1 januari 2019 har vi en ny myndighet för etikprövning, Etikprövningsmyndigheten.

Etikansökan skickas in elektroniskt och fördelas sedan centralt till någon av de avdelningar som finns runt om i landet (tidigare regionala etikprövningsnämnder).

För att ansöka till Etikprövningsmyndigheten behöver du först skapa ett personkonto i Prisma: https://prisma.research.se/
Ansvarig forskare som skickar in etikansökan måste vara disputerad. I personkontot lägger man in sitt CV och publicerade artiklar.

Etikprövning av forskning som avser människor styrs av Etikprövningslagen. Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Mer information finns på myndighetens hemsida www.etikprovning.se

När du har en projektplan är det rätt tillfälle att börja på din etikansökan. Då går du också igenom hantering av känsliga personuppgifter som du samlar in för forskningsprojektet.

Det är viktigt att ta kontakt med din dataskyddssamordnare för att fylla i Region Hallands konsekvensbedömningsmall för att bedöma riskerna med personuppgiftshanteringen samt för att göra en anmälan om personuppgiftshantering. Se rutinen ”Personuppgifter i forskning

Etikprövningsnämnden tar ut en kostnad på 5000 kr för att behandla en ansökan med en huvudman och 16 000 kr när fler forskningshuvudmän är involverade. Ett ärende behandlas inte förrän avgiften har inkommit.

FoU Halland arbetar med en ny regional rutin för etikprövningsansökning som kommer bli tillgänglig här när den är fastställd.

Behöver du hjälp med din etikansökan kontakta Katarina Ekelöf, forskningsutvecklare FoU.

Vid frågor kontakta

Katarina Ekelöf
Katarina.ekelof@regionhalland.se

Om innehållet
Senast ändrad: