Direkt till innehållet

Referensgrupp journaldokumentation

Målet med termarbetet är att göra termernas definitioner och kommentarer kända för alla berörda i regionen 
Arbete pågår med att skapa en ny processmodell som beskriver de olika stegen som en term genomgår från att vara ny och odefinierad till att bli en känd och tydligt definierad term.

Ansöka om ny term

Önskemål angående ny term ska beskrivas utifrån verksamhetens behov.
I referensgruppen ingår
Ingela Larsson, Hallands sjukhus. Sammankallande
Björn Evertson, ADH
Kristin Hahne, Hallands sjukhus
Gunnar Jemt, NSVH
Thomas Lindén, Regionkontoret
Elin Käll, Verksamhetsstöd
Helene Holgersson, REH VBG
Annelie Skoglund, Verksamhetsstöd
Sabine Fröhnert, Verksamhetsstöd
Om innehållet
Senast ändrad: