Direkt till innehållet

Ordnat införande i Region Halland

Patienter i Region Halland ska alltid ges bästa möjliga vård som ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Läs mer om begreppet Kunskapsstyrning här.

För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt en process kallad Ordnat införande. Föremål för Ordnat införande kan t.ex. vara nya kunskapsunderlag (riktlinjer/vårdprogram), läkemedel eller medicintekniska produkter. Ärenden kan inkomma såväl från nationell nivå som från regionens egna verksamheter.  I menyn till vänster finner du mer information om Ordnat införande inom respektive område.

För att säkerställa ett ordnat införande finns Prioriterings- och evidensrådet (PER). Underlag tas fram av sakkunniga inom respektive område, PER tar fram en rekommendation till beslut. Hälso- och sjukvårdsdirektören är beslutsfattande. I PER finns samtliga förvaltningar och centrala stödfunktioner representerade, läs mer om PER här.

Under Rutiner och blanketter hittar du de underlag som hör till processen Ordnat införande.

Övergripande process för ordnat införande i Region Halland. Mer detaljerad information om respektive process för ny kunskap, nya läkemedel och medicinteknik finns under respektive flik till vänster.

Senast ändrad: