Direkt till innehållet

FVIS – Framtidens vårdinformationsstöd

Framtidens Vårdinformationsstöd (FVIS) är en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i vården. Arbetet med FVIS stödjer de långsiktiga och övergripande målen i hälso-och sjukvårdsstrategin och kommer att ersätta VAS journal, läkemedelsmodulen NCS och några till av de nuvarande vårdsystem som finns i drift idag. Hälso- och sjukvården i Region Halland har i uppdrag att bl.a. skapa förutsättningar för att genomföra de förberedelser som krävs inför ett nytt FVIS.

Nio landsting samverkar

Fem landsting beslutade att göra en gemensam upphandling av FVIS: Blekinge, Sörmland, Västernorrland, Västerbotten och region Örebro län. Dessa fem samverkar sedan tidigare genom SUSSA-samarbetet som står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer.
Fyra landsting – Halland, Norrbotten, Dalarna och Gävleborg – har därefter antagit erbjudandet om option. Optionen innebär att dessa landsting har möjlighet att tacka Ja eller Nej till att ingå avtal med upphandlad leverantör.

Kontaktinformation

Marie Palerius
projektledare FVIS
Telefon: 073-325 27 27

Om innehållet
Senast ändrad: