Direkt till innehållet

Projektgrupp och utskott – FVIS

Projekt FVIS, Framtidens vårdinformationsstöd, kommer framförallt att arbeta mot redan befintliga grupperingar inom systemförvaltningen, men även ytterligare arbetsgrupper tillkommer under projektets gång.

Här nedan kan du se vilka personer som ingår i FVIS Utskott, Projektgrupp samt i Beredningsgrupp Verksamhet:

Utskott:

Utskottet är en beredande gruppering som hanterar löpande frågeställningar och information som uppstår i projektet. Utskottet bereder eventuella beslut som behöver tas i Region Hallands ordinarie beslutande form, tex  Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU), Region ledningsgrupp (RLG ) och Ledningsgrupp vård (LGV).

 • Patrik Dahlqvist Jönsson, verksamhetschef Regional hälso- och sjukvårdssamverkan, projektägare för FVIS
 • Ann-Sofie Isaksson, verksamhetschef, Kvalité i Regional Hälso- och sjukvård
 • Bertil Alvén, avdelningschef, IT Applikation
 • Birgitta Lagerqvist, chefläkare, Hallands sjukhus
 • Carina Forsberg, områdeschef, Hallands sjukhus
 • Fredrik Stegmark, eHälsostrateg
 • Göran Lindh, utvecklingsstrateg Hälsoinformatik, Objektägare vårdsystem
 • Magnus Bengtsson, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Läkemedel
 • Måns Arnrup, IT-direktör

Projektgrupp:

De som ingår i projektgruppen ska ha god kännedom om aktuellt objekt/område. De ska kunna leda de arbetsgrupper som krävs för behovsanalys samt utvärdering av FVIS. Följande personer ingår i projektgruppen:

 • Marie Palerius, projektledare
 • Anders Hammarsten, Arkiv
 • Anette Gröndal, Journal VAS
 • Anna-Karin Svensson, Radiologi
 • Anna Thelin, eHälsa
 • Annika Wallentin, Journal verksamhetsspecifikt
 • Christina Nilsson, Patientbunden diagnostik
 • Erik Gunnarsson, Provbunden diagnostik
 • Fredrik Stegmark, strateg eHälsa
 • Gunnar Jemt, Informatik
 • Henrik Pedersen, Info-säkerhet
 • Henrik Vennersten, Analys och uppföljning
 • Ib Nilsson, jurist
 • Ingela Larsson, info-säkerhet
 • Katarina Larborn, Vårdprocesstöd
 • Kjell Larsson, Koordinator IT
 • Magnus Lundblad, Metodstöd
 • Magnus Öberg, HSA
 • Maria Rothoff-Lindh, kommunikatör
 • Marie Rosengren, Läkemedel
 • Patrik Birgersson, Ekonomi
 • Per Andersson, Ekonomi
 • Per-Ove Claesson, Analys och uppföljning

Beredningsgrupp Verksamhet:

 • Hallands sjukhus (HS): Carina Forsberg, Markus Lingman, Jeanette Fermheden och Johan Blom
 • Ambulans, Diagnostik och Hälsa (ADH): Anders Lindblad och Elisabeth Olsson
 • Närsjukvården Halland (NSVH): Gunnar Jemt, Magdalena Barkström och Dagmar Arvidsson
 • Psykiatrin Halland (PSH): Hans Ackerot
 • Kommunerna i Halland: Samtal har inletts med Strategisk grupp Digitalisering
 • Privata vårdgivare: ännu ej klart.
Om innehållet
Senast ändrad: