Direkt till innehållet

Tidplan FVIS

Så här ser tidsplanen ut för FVIS, Framtidens vårdinformationsstöd:

* De fem upphandlande SUSSA-landstingen är: Blekinge, Sörmland, Västernorrland, Västerbotten och region Örebro län.  SUSSA står för ”Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer”.

** De fyra optionslandstingen är: Landstinget Dalarna, Norrbottens läns landsting, Region Gävleborg och Region Halland. Optionen innebär möjlighet att tacka Ja eller Nej till att ingå avtal.

Mer information o FVIS finner du på samlingssidan.

Om innehållet
Senast ändrad: