Direkt till innehållet

Mobila tjänster

Nedanstående tjänster finns tillgängliga via din internetuppkopplade mobiltelefon eller annan mobil enhet

BestPractice: Beslutstöd från BMJ
Browzine: Vår tidskriftsapp. Innehåller nästan 18.000 tidskrifter.
ClinicalKey:
PubMed:
RefWorks: Referenshanteringssystem
SBU: SBU – material i smarta mobiler
Här finns SBU-material i en så kallad app, en applikation. Appen innehåller material från år 2006 och framåt: artiklar ur Vetenskap & praxis, slutsatser från SBU:s utvärderingar samt kommentarer till utvärderingar från andra länder.
Visible Body: är en serie appar för mobila enheter som avser att visa den mänskliga anatomin ur olika aspekter. Detta görs genom fem sepparata appar som finns tillgängliga till android och ios-enheter.

Om innehållet
Senast ändrad: