Direkt till innehållet

Träningsmetoder på KTC

Alla träningsmoment är baserade på aktuellt forskning samt riktlinjer och rutiner som finns i ledningssystem för Hallands sjukhus och i ”Vårdhandboken”.

De metoder som för närvarande kan tränas på KTC är:

 • Basala hygienrutiner och personlig hygien
 • Bemötande
 • Blodprovstagning
 • Ergonomi
 • Hjärt-lungräddning
 • Injektioner sc, im och iv
 • Inläggning av sonder
 • Inläggning av PVK
 • Intubation
 • Katetrisering av urinblåsa, manligt och/eller kvinnligt kön
 • Lavemang
 • Lindning av ben, amputerat ben och mellan tår
 • Lumbalpunktion
 • Munvård
 • Mätning av kroppstemperatur
 • Syrgasbehandling
 • Patientens personliga hygien
 • Simulering av EKG, blodtryck, pulsar, hjärtljud, lungljud, tarmljud och röstljud
 • Skötsel av CVK, porth-a-cath
 • Stomivård
 • Sugning av munhåla, övre luftvägar och trakeostomi
 • Suprapubisk katetervård
 • Sårbehandling t.ex., trycksår, infekterade, gangrenösa sår och olika typer av sutureringar
 • Trakeostomivård
 • Ögonvård t.ex. administrering av ögondroppar eller ögonsköljning
 • Öronspolning

Kontaktperson

Vid frågor kontakta: Annelie Malmberg

Om innehållet
Senast ändrad: