Direkt till innehållet

Föreläsningar och seminarier

Övningsdisputationer

FoU Halland anordnar sedan några år tillbaka övningsdisputationer för våra doktorander. Syftet är dels att doktoranden ska få en möjlighet att öva och få med sig lite verktyg på vägen inför disputationen, och dels att medarbetare ska få möjlighet att ta del av den forskning som genomförs i Region Halland.

FoU-luncher 2022 

Forskningen i Region Halland handlar främst om att komma patienterna till gagn och där den forskning som bedrivs i regionen har som mål att vara en integrerad del av verksamhetens utveckling.  

FoU har under flera år bedrivit det som kallas för ”FoU-luncher”. Dessa kan vara både fysiska som digitala till sin form. Vi planerar att under hösten 2022 besöka regionens sjukhus och vårdcentraler med gästföreläsare och där vi även bjuder på en lättare lunch. Vårens gästföreläsare kommer däremot att spelas in och göras tillgängliga till de förvaltningar som kanske vill visa dem t.ex. på ett APT eller utvecklingsdag.

Vetenskaplig forskning behöver både stimuleras och uppmärksammas. Forskningen är central för hur vi möter hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar. Vi hoppas att FoU-luncherna ska informera, inspirera till nya idéer och bidra till mer regional forskning i Halland. 

 

 

 

 

Senast ändrad: