Direkt till innehållet

Föreläsningar och seminarier

Övningsdisputationer

FoU Halland anordnar sedan några år tillbaka övningsdisputationer för våra doktorander. Syftet är dels att doktoranden ska få en möjlighet att öva och få med sig lite verktyg på vägen inför disputationen, och dels att medarbetare ska få möjlighet att ta del av den forskning som genomförs i Region Halland.

FoU-luncher 2023 

FoU har under flera år bedrivit det som kallas för ”FoU-luncher”. Dessa kan vara både fysiska som digitala till sin form. Vi planerar att under 2023/2024 besöka regionens sjukhus och vårdcentraler med gästföreläsare och där vi även bjuder på en lättare lunch.

Vetenskaplig forskning behöver både stimuleras och uppmärksammas, det tillför och värderar ny kunskap på ett sätt som förbättrar vården. Därför är forskningen central för hur vi möter hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar. Vi hoppas att FoU-luncherna ska informera, inspirera till nya idéer och bidra till mer regional forskning i Halland.

Föreläsningar hösten 2023

Välkommen på lunchföreläsning med Emma Sandgren!

"Kliniska aspekter av arytmier diagnosticerade med implanterbara device”

Emma Sandgren är specialistläkare i internmedicin och kardiologi vid Medicinkliniken i Varberg. Vid lunchföreläsningen presenterar Emma sin doktorsavhandling ”Clinical aspects of device-detected arrhythmias”. Avhandlingens huvudsyfte är att belysa olika aspekter av arytmier diagnosticerade med implanterbara device (pacemaker, implanterbar hjärtmonitor), både ur diagnostisk och terapeutisk synvinkel. Föreläsningen tar också upp en pågående forskningsstudie om förmaksflimmer-screening hos de som är 65 år eller äldre i Region Halland.

Datum: 19 oktober

Tid: 11.45 - 13.00 (föreläsningen startar 12.15) . FoU bjuder på lättare lunch från 11.45

Lokal: Tvååkers Vårdcentral

Anmälan senast 15/10

Vid frågor kontakta:

Jonathan.Pearman@regionhalland.se,

Maria.Andersson@regionhalland.se eller Petronella.Johansson@regionhalland.se

 

Digitala föreläsningar våren 2022

Vår FoU-strateg inleder med en presentation av FoU-luncher och därefter presenterar fem forskare här sina arbeten:

Jonathan Pearman, FoU-strateg inleder med FoU-information

Föreläsare: Katarina Boustedt, Övertandläkare Pedodonti

Titel: Early childhood caries in relation to mode of delivery, preterm birth, toothbrushing habits, and signs of the metabolic syndrome

Katarina Boustedt, Övertandläkare Pedodontin, Specialisttandvården Halland berättar om sin forskning på bakteriefloran och förekomsten av karies hos små barn och dess möjliga koppling till det metabola syndromet. Resultatet av forskningen visade att vaginalt förlösta barn hade en större artrikedom än barn förlösta med kejsarsnitt. Vid sex månaders ålder var bakteriefloran hos de vaginalt förlösta barnen mer lik mammans än vad barnen förlösta med kejsarsnitt var. Kariesrisken för förtidigt födda barn ökade över tid. En lite ökad risk för att utveckla metabolt syndrom fanns hos barn med tidig kariesförekomst.

Föreläsningslänk:  Katarina Boustedt, Övertandläkare Pedodonti

Vid frågor till föreläsare vänligen skicka dessa via mejl: Katarina.Boustedt@regionhalland.se

 

Föreläsare: Ola Sollenius, Övertandläkare Tandregleringen

Titel: Tidig korrigering av enkelsidigt korsbett - evidensbaserad utvärdering av munhälsobaserad livskvalitet, kostnadseffektivitet och effekter av 3D behandling

Ola Sollenius, Övertandläkare Tandregleringen, Närsjukvården Halland berättar om sin forskning på bettkorrigering. Enkelsidigt korsbett på barn kan behandlas med både fasta och löstagbara tandställningar. Resultaten av forskningen visar att fast tandställning är att föredra då antalet lyckade behandlingar var betydligt högre och förkortade behandlingstiden med flera månader. Mest kostnadseffektivt var om behandlingen sköttes av en specialist. Enkelsidigt korsbett påverkade inte märkbart barnens livskvalitet.

Föreläsningslänk: Ola Sollenius, Övertandläkare Ortodonti

Vid frågor till föreläsare vänligen skicka dessa via mejl: Ola.Sollenius@regionhalland.se

 

Föreläsare: Louise Pettersson, Överläkare Klinisk Patologi

Titel: Uppföljning under och efter behandling av patienter med blodcancer

Louise Pettersson, FoU-handledare och överläkare i klinisk patologi, presenterar sitt avhandlingsarbete kring behandlingsuppföljning av patienter drabbade av en speciell form av blodcancer. Hon pratar också generellt om akut myeloisk leukemi (AML), vissa förändringar (mutationer) som kan ge upphov till AML, om leukemiutveckling och om metoder för att kunna följa patienterna under och efter behandling. Föreläsningen tar också upp förklaringar till de senaste 70 årens förbättringar av femårsöverlevnaden hos barn drabbade av cancer.

Föreläsningslänk: Louise Pettersson, Överläkare Klinisk Patologi

Vid frågor till föreläsare vänligen skicka dessa via mejl: Louise.Pettersson@regionhalland.se

 

Föreläsare: Jilah Qaljaee och Sara Waldenström, ST-tandläkare i Tandreglering

Titel: Prefabricated chain retainers – an alternative to traditional retainers?

Jilah Qaljaee och Sara Waldenström är ST-tandläkare inom Ortodonti. Retainrar har varit tillgängliga det senaste årtiondet och använts i regionen sedan drygt 5 år tillbaka. Dock är de inte så vida spridda och framförallt finns det knappt några vetenskapliga bevis för dess funktion. Jilah och Sara har tillsammans med övrig personal på Tandregleringen i Varberg genomfört en retrospektiv studie där de utvärderat funktionen av dessa retainrar samt en prospektiv studie där dessa retainrar jämförs med konventionella labbframställda retainrar. Den retrospektiva studien är klar och har blivit antagen för posterpresentation på European Orthodontic Society Congress på Cypern i juni 2022.

Föreläsningslänk: Sara Waldenström och Jilah Qaljaee, ST-tandläkare Ortodonti

Vid frågor till föreläsare vänligen skicka dessa via mejl: jilah.qaljaee@regionhalland.se, sara.waldenstrom@regionhalland.seSenast ändrad: