Direkt till innehållet

GCP-utbildning

Utbildningar i Region Halland hösten 2022 och våren 2023

Good Clinical Practice (GCP)

Kursen riktar sig till de medarbetare och chefer som på något sätt kommer i kontakt med kliniska studier inom hälso- och sjukvård. Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Kursen innehåller information kring vad som är viktigt att känna till när det gäller regelverk och processer kopplade till kliniska prövningar. Utbildningen hålls av representanter från Gothia Forum i samarbete med FoU Halland.

Kurstillfälle 7 december i Halmstad, information och anmälan

Utbildningar vid Forum Söder, Kliniska Studier Sverige

Introduktion till kliniska läkemedelsprövningar – GCP, 2-dagars kurs

Kursen riktar sig i för i första hand till forskare, läkare, sjuksköterskor och annan personal som är involverade i kliniska prövningar. Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion inom:

 • Området klinisk forskning/prövning
 • Kunskaper om gällande nationella och internationella regelverk inklusive GCP (Good Clinical Practice) för att kunna tillämpa detta i planering, genomförande och avslutning av en klinisk prövning
 • Kursen ger också en bra grund för dig som planerar att genomföra en egen läkemedelsprövning

Kurstillfälle 11-12 oktober 2022, information och anmälan

Kurstillfälle 19-20 april 2023, information och anmälan

 

Påbyggnad i GCP, endagskurs

För dig som tidigare gått en GCP-kurs och vill fördjupa dina kunskaper.

Syftet med kursen är att ge en uppdatering i ICH GCP (R2) och övrigt regelverk, och därmed en stabil grund att stå på i arbetet med att planera och genomföra en klinisk läkemedelsprövning.

Kurstillfälle 15 februari 2023, information och anmälan  

 

GCP för kliniska prövningar med medicintekniska produkter – halvdagskurs

Kursen är fokuserad på god klinisk praxis ”GCP” för studieteamet involverade i kliniska prövningar med medicintekniska produkter. Deltagare bör ha tidigare dokumenterad kunskap om kliniska prövningar och grundläggande kunskaper i GCP-terminologi. Kursen riktar sig i första hand till forskare, läkare, sjuksköterskor och andra studiestödjande roller inom Södra sjukvårdsregionen. Kursens syfte är att ge en grundläggande kunskap inom:

 • Vad är en klinisk prövning med medicinteknisk produkt
 • Vad är kraven på tillstånd för en klinisk prövning av medicinteknisk produkt
 • Kunskaper mo gällande god klinisk praxis, ISO 14155 standard, för medicintekniska kliniska prövningar för att kunna tillämpa detta i genomförande av en klinisk prövning.

Kurstillfälle 25 oktober 2022, information och anmälan

 

Utbildning i Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för verksamhetschefer

Kursen riktar sig till verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården. Syftet är att ge verksamhetschefer:

 • Övergripande kunskaper kring de regelverk som finns kopplade till genomförandet av kliniska studier samt vilket ansvar du som verksamhetschef har
 • Vetskap om vart du ska vända dig för råd och stöd til dig och /eller till dina medarbetare kring genomförande av kliniska studier
 • Verktyg för att kunna navigera i regelverken kring kliniska studier
 • Inspiration kring hur din verksamhet kan utvecklas när det gäller att bedriva klinisk forskning

Kurstillfälle 25 oktober 2022, information och anmälan

 

Utbildning i Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer inom Primärvården

Utbildningen är framtagen för chefer. Syftet är att ge verksamhetschefer bättre kännedom om regelverk och förutsättningar när det gäller alla typer av klinisk av studier. Utbildningen innehåller:

 • Finns det likheter och skillnader mellan klinisk forskning, kliniska studier, kliniska prövningar och sjukvård?
 • Vilka lagar och regler behöver man som chef känna till och vad innebär det i praktiken?
 • Vad innebär det och vilket ansvar har man som chef när man signerar ett avtal vid kliniska studier?

Kurstillfälle 18 oktober 2022, information och anmälan

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: