Direkt till innehållet

GCP-utbildning

GCP för verksamhetschefer

I samarbete med RCC Syd och Forum Söder anordnas under hösten en utbildning riktad till verksamhetschefer i södra sjukvårdsregionen. Syftet med utbildningen är att ge dig som verksamhetschef ökad kunskap om de regelverk som styr forskning inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen ges på nytt den  23 september och den 5 oktober

Mer information om utbildningen och anmälan.

 

GCP-utbildningar för medarbetare:

I samarbete med Gothia Forum genomför FoU Halland en utbildning i Good Clinical Practice (GCP). Syftet med utbildningen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning.

Målgruppen är forskare och forskarstuderande samt personer som på olika sätt är eller ska bli involverade i kliniska prövningar. Nästa utbildning i Halland kommer att anordnas den 5 oktober,  men det finns också GCP-utbildningar som hålls i våra samverkansregioner.

Mer information om utbildningen och anmälan.

 

GCP-utbildningar i Lund:

13-14 oktober: GCP - tvådagars utbildning

För mer information och anmälan se Forum Söders hemsida.

 

GCP-utbildningar i Göteborg:

16 september: GCP del 1 introduktionskurs

25 november: GCP del 2 fortsättningskurs

För mer information och anmälan se Gothia Forums hemsida.

 

 

 

Senast ändrad: