Direkt till innehållet

GCP-utbildning

Utbildningar i Region Halland hösten 2022 och våren 2023

Good Clinical Practice (GCP)

Kursen riktar sig till de medarbetare och chefer som på något sätt kommer i kontakt med kliniska studier inom hälso- och sjukvård. Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Kursen innehåller information kring vad som är viktigt att känna till när det gäller regelverk och processer kopplade till kliniska prövningar. Utbildningen hålls av representanter från Gothia Forum i samarbete med FoU Halland.

Kurstillfälle 7 december i Halmstad, information och anmälan

Utbildningar vid Forum Söder, Kliniska Studier Sverige

Introduktion till kliniska läkemedelsprövningar – GCP, 2-dagars kurs

Kursen riktar sig i för i första hand till forskare, läkare, sjuksköterskor och annan personal som är involverade i kliniska prövningar. Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion inom:

  • Området klinisk forskning/prövning
  • Kunskaper om gällande nationella och internationella regelverk inklusive GCP (Good Clinical Practice) för att kunna tillämpa detta i planering, genomförande och avslutning av en klinisk prövning
  • Kursen ger också en bra grund för dig som planerar att genomföra en egen läkemedelsprövning

Kurstillfälle 19-20 april 2023, information och anmälan

 

Påbyggnad i GCP, endagskurs

För dig som tidigare gått en GCP-kurs och vill fördjupa dina kunskaper.

Syftet med kursen är att ge en uppdatering i ICH GCP (R2) och övrigt regelverk, och därmed en stabil grund att stå på i arbetet med att planera och genomföra en klinisk läkemedelsprövning.

Kurstillfälle 15 februari 2023, information och anmälan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast ändrad: