Direkt till innehållet

GCP-utbildning

GCP för verksamhetschefer

I samarbete med RCC Syd och Forum Söder anordnas under våren en utbildning riktad till verksamhetschefer i södra sjukvårdsregionen. Syftet med utbildningen är att ge dig som verksamhetschef ökad kunskap om de regelverk som styr forskning inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen ges den 28 maj 2021 i Halmstad.

Mer information om utbildningen och anmälan.

 

GCP-utbildningar för medarbetare:

I samarbete med Gothia Forum genomför FoU Halland en utbildning i Good Clinical Practice (GCP). Syftet med utbildningen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning.

Målgruppen är forskare och forskarstuderande samt personer som på olika sätt är eller ska bli involverade i kliniska prövningar. Nästa utbildning i Halland kommer att anordnas först hösten 2021, men det finns också GCP-utbildningar som hålls i våra samverkansregioner.

 

GCP-utbildningar i Lund:

23-24 april: GCP - tvådagars utbildning

13-14 oktober: GCP - tvådagars utbildning

För mer information och anmälan se Forum Söders hemsida.

 

GCP-utbildningar i Göteborg:

23 april: Introduktionskurs till medicinteknisk forskning och utveckling

26 maj: Grundläggande GCP-utbildning

För mer information och anmälan se Gothia Forums hemsida.

 

 

Kontaktperson

Katarina Ekelöf, forskningsutvecklare

Senast ändrad: