Direkt till innehållet

GCP-utbildning

Utbildningar i Region Halland hösten 2023

Good Clinical Practice

Ny grundutbildning för Good Clinical Practice (GCP) är öppen för anmälan i kurskatalogen via kompetensportalen. Kursen hålls den 18 oktober i Halmstad, Scandic Hallandia, och föreläsare kommer från Gothia Forum, Kliniska studier Sverige. Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Kursen innehåller information kring vad som är viktigt att känna till när det gäller regelverk och processer kopplade till kliniska prövningar. Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna ha en översiktlig bild över de regler och riktlinjer som gäller för kliniska studier samt veta vart man kan söka mer information och var man kan vända sig för att få mer hjälp. Välkommen med din anmälan!

Good Clinical Practice (GCP) (luvit.se)

Kliniska Studier Sverige

Kliniska studier Sverige har en ny hemsida där även ett nätverk för kliniska studier finns. Bland annat så håller de i ett antal lunchmöten med olika ämnesinnehåll under terminerna. Det finns också ett nyhetsbrev som man kan anmäla sitt intresse för.

Regionala nätverk | Kliniska Studier Sverige

Gothia Forum som är en nod inom Kliniska studier Sverige anordnar seminarieserier med olika teman. Under våren har det varit seminarier om hälsoekonomiska utvärderingar som beslutsunderlag, etikansökan vid forskning på människor och juridiken kring forskningshuvudmannaskap. Det går bra att se seminarierna i efterhand på deras hemsida och såklart anmäla sig till kommande seminarier.

Seminarieserie Klinisk forskning - gothiaforum.vgregion.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senast ändrad: