Direkt till innehållet

Forskningsmetodikkurs (30hp)

FoU Halland anordnar en kurs i forskningsmetodik i samarbete med

medicinska fakulteten i Lund och institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Kursen är på 30hp och pågår under tre terminer.

Kursens mål

Kursdeltagaren ska vid kursens slut behärska projektarbetets alla faser från första idé, via litteratursökning och utarbetande av projektplan, till insamling och analys av data. Slutligen presenteras och diskuteras resultaten.

Kursen är forskningsförberedande. Den kan ingå i masterexamen, ge behörighet till forskarutbildning samt delvis ingå i forskarutbildning.

Kursens innehåll samt examination:

  • Allmän forskningsmetodik (4,5hp). Vetenskapsteori och forskningsetik, bibliotekskunskap, litteratursökning. Den ska leda till en skriftlig projektplan. Examination sker genom försvar av egen projektplan och opposition på annans projektplan.
  • Speciell forskningsmetodik (10,5hp). Biostatistik, epidemiologi, enkät och intervju (kvantitativa och kvalitativa metoder). Examination sker genom skriftligt prov.
  • Projektarbete (15hp). Eget projektarbete under handledning. Examination sker genom försvar av eget arbete och opposition på annans arbete under slutseminarium.

Behörighet: All personal med behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på grundnivå eller motsvarande.

Anmälan: Preliminärt planerar vi för nästa kursstart hösten 2019 och anmälan görs via Kompetensportalen under våren 2019.

Mer information finns på Regional forskarutbildning, Lunds Universitetet.

Kontaktinformation

Håkan Bergh

FoU-handledare

Senast ändrad: