Direkt till innehållet

Forskningsmetodikkurs (30hp)

FoU Halland anordnar en kurs i forskningsmetodik i samarbete med medicinska fakulteten i Lund och institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Kursen är på 30hp och pågår under tre terminer.

Kursens mål

Kursdeltagaren ska vid kursens slut behärska projektarbetets alla faser från första idé, via litteratursökning och utarbetande av projektplan, till insamling och analys av data. Slutligen presenteras och diskuteras resultaten. Stor vikt kommer således att läggas på planering, genomförande och rapportering av ett forskningsprojekt. Kursdeltagaren kan med fördel välja att genomföra ett verksamhetsnära forskningsprojekt. Kursen erbjuder  kvalificerad handledning i forskningsmetodik.

Kursen är forskningsförberedande. Den kan ingå i masterexamen, ge behörighet till forskarutbildning samt delvis ingå i forskarutbildning.

Grundläggande forskningsmetodik, 30 högskolepoäng (VMFU50)

Kursens innehåll samt examination:

  • Allmän forskningsmetodik (4,5hp). Vetenskapsteori och forskningsetik, bibliotekskunskap, litteratursökning. Den ska leda till en skriftlig projektplan. Examination sker genom försvar av egen projektplan och opposition på annans projektplan.
  • Speciell forskningsmetodik (10,5hp). Biostatistik, epidemiologi, enkät och intervju (kvantitativa och kvalitativa metoder). Examination sker genom skriftligt prov.
  • Projektarbete (15hp). Eget projektarbete under handledning. Examination sker genom försvar av eget arbete och opposition på annans arbete under slutseminarium.

Behörighet: All personal med behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på grundnivå eller motsvarande.

Anmälan:  Sista anmälningsdatum är den 7 maj 2023. Kursstart är planerad till 31:e augusti 2023 och anmälan görs via Kompetensportalen.

 

Kontaktinformation

Björn Agvall

FoU-handledare

 Senast ändrad: