Direkt till innehållet

Medicinsk vetenskap ST

Kursen syftar till att svara upp mot de kunskaps- och kompetensmål i medicinsk vetenskap som anges i Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2015:8 delmål a5 (moment 1+2) och SOSFS 2008:17 delmål 19.

För vidare information, se Kompetensportalen.

Kontaktinformation

Louise Pettersson

Kursansvarig

Senast ändrad: