Direkt till innehållet

Från idé till förändring

Vi på FoU Halland har ofta fått frågor som; Vad gör jag om jag har en idé, hur kan jag gå vidare med den? Eller jag har jobbat länge inom vården och känner att jag kanske borde uppdatera mig lite inom mitt område, hur går jag tillväga?

Detta blev starten till idén om en kortare kurs i ämnet som fick namnet; Från idé till förändring - Forskning och utveckling på ett enkelt sätt.

På efterfrågan har vi kört dessa kurser både i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Anmälan görs via Kompetensportalen. Är du eller kanske hela din klinik intresserad av en sådan kurs, kontakta kursansvarig Ulrika Bergsten.

Målet med kursen är:

 • Få medarbetare arbeta mer evidensbaserat (med ett vetenskapligt förhållningssätt) i daglig verksamhet.
 • Öka intresset för att göra egna FoU-projekt.
 • Locka till befintliga kurser i forskningsmetodik för att få ökad kunskap att genomföra projekt.
 • Visa vilken support FoU Halland kan bidra med avseende både verktyg och stimuli.
 • Överbrygga individuella och strukturella barriärer.

Kursinnehåll

 1. Varför behövs ständiga förbättringar i verksamheten?

  Hur hänger forskning och praktik ihop i det dagliga arbetet?

  - Nyttan av forskning och utveckling, hur kan jag som medarbetare bidra?

  - Gör vi rätt saker på rätt sätt? /rätt saker på fel sätt?/ fel saker på rätt sätt?

  Hur kan jag hålla mig uppdaterad? Vad har andra gjort?

 2. Som man frågar får man svar! Hur undviker man vanliga fallgropar?

  - Frågeställning styr metod

  - Val av metod, enkäter/intervjuer

  - Sekretess och etik

  Befintliga register – en underutnyttjad guldgruva!

  - Vilka frågor kan du och din verksamhet söka svar på

 3. Att lära av goda exempel, hur får vi idé till förändring?

  - Hur kan resultat presenteras och spridas framgångsrikt? Hur kan detta leda till förändrat arbetssätt?

  Min väg vidare, vilka möjligheter finns?

  - Vilka kurser och stödresurser finns?

Målgrupp: All personal anställda i Region Halland samt privata vårdgivare med avtal.

Behörighet: Inga förkunskaper krävs

Tid: Tre timmar vid tre tillfällen

Form: Föreläsningar och workshops

Litteratur: Förslag på litteratur ges till dem som vill fördjupa sin kunskap

Kostnad: Ingen kursavgift

Intyg: Ges vid kursnärvaro

Arrangör: FoU Halland

Kontaktinformation

Ulrika Bergsten

FoU-handledare

Senast ändrad: