Direkt till innehållet

Från idé till förändring

Vi på FoU Halland har ofta fått frågor som; Vad gör jag om jag har en idé, hur kan jag gå vidare med den? Eller jag har jobbat länge inom vården och känner att jag kanske borde uppdatera mig lite inom mitt område, hur går jag tillväga?

Detta blev starten till idén om en kortare kurs i ämnet som fick namnet; Från idé till förändring - Forskning och utveckling på ett enkelt sätt.

Syftet med kursen är att skapa intresse för utveckling/forskning genom att ta vara på idéer som finns i vardagen och utforska vilka möjligheter det finns att förändra.

Målet för kursen är att deltagarna skapar "ett skelett" eller "en skiss" till sin projektidé. Huvudfokus för kursen är att möta deltagarnas idéer och tillsammans i gruppen diskutera kring idén - vad finns sedan tidigare i ämnet? - vad behövs utvecklas/beforskas vidare?

På efterfrågan har vi kört dessa kurser både i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Anmälan görs via Kompetensportalen. Är du eller kanske hela din klinik intresserad av en sådan kurs, kontakta FoU Halland.

Målgrupp: All personal anställda i Region Halland samt privata vårdgivare med avtal.

Behörighet: Inga förkunskaper krävs

Tid: Tre timmar vid tre tillfällen

Form: Föreläsningar och workshops

Litteratur: Förslag på litteratur ges till dem som vill fördjupa sin kunskap

Kostnad: Ingen kursavgift

Intyg: Ges vid kursnärvaro

Arrangör: FoU Halland

 Senast ändrad: