Direkt till innehållet

Projektmedel och bidrag för forskning och utveckling

Möjlighet finns att söka medel från Vetenskapliga rådet, Södra sjukvårdsregionen samt från externa finansiärer. Det finns även möjlighet att söka Doktorandmedel för att forska på arbetstid eller medel för Inledande forskning.

Se vårt årshjul samt respektive sida till vänster för mer information.

Årshjul 2020

Vid frågor kontakta

Hanna Svensson

Samordnare

Inledande forsknings- och utvecklingsprojekt

Du som är i början av ditt forsknings- och utvecklingsarbete har möjlighet att söka projektmedel. Projektmedlen är avsedda att i första hand täcka lönekostnader där kliniken/verksamheten ersätts för arbetsbortfallet. Man kan dessutom söka medel för kostnader inom projektet, exempelvis till etikansökan (max 10 000 kr).

Villkor för att söka inledande forsknings- och utvecklingsprojekt

Som huvudvillkor gäller följande:

  • Sökande skall vara tillsvidareanställd inom Region Halland alternativt privat vårdgivare som har vårdavtal med Region Halland
  • Sökande skall ha tillgång till en disputerad handledare för projektet
  • Sökande ska vara i början av sin forskarkarriär - innan inskrivning som doktorand
  • Ansökan till etikprövningsnämnd förutsätts vid behov

Övriga villkor:

  • Projektet skall bedrivas i Halland
  • Projektmedel kan beviljas till projekt som bedrivs inom ramen för forskningsmetodikkurs
  • Projektmedel kan inte beviljas för djurexperimentella studier

Vid frågor kontakta Ulrika Bergsten eller Hanna Svensson på FoU Halland

Senast ändrad: