Direkt till innehållet

Projektmedel och bidrag för forskning och utveckling

Möjlighet finns att söka medel från Vetenskapliga rådet, Södra sjukvårdsregionen samt från externa finansiärer. Det finns även möjlighet att söka Doktorandmedel för att forska på arbetstid samt även Startbidrag.

Se vårt årshjul samt respektive sida till vänster för mer information.

Årshjul utlysningar FoU Halland 2023

Overheadkostnad

För nya anslag som utlyses och söks från extern bidragsgivare från och med 1 feb 2021, kommer Region Halland ta ut en OH-kostnad på 10 %. Det här görs för att finansiera den service som regionen via FOU bistår med samt för att upprätthålla en säker revision för forskningsmedlen. Detta är ett beslut taget i Regionstyrelsen.

Observera att detta är endast för nya anslag som utlyses och söks efter den 1 februari. Vid händelse av tilldelning av stort forskningsanslag (mer än 1 miljon kr) kan OH-nivån diskuteras med FoU-chef.

Ansökan om Startbidrag för forskning

Sök medel som startbidrag!

FoU Halland har fått ytterligare medel från Sparbanksstiftelsen i Varberg.

Pengarna är avsedda som ett startbidrag till dig som har en idé till ett kliniskt patientnära projekt med potential att utvecklas till ett forskningsprojekt. Du behöver ha en disputerad handledare i projektet som kan stötta dig i att utveckla din idé. Startbidraget är tänkt att användas till att komma igång med din idé och det kan handla om att färdigställa en projektplan för ex. forskningsansökan och/eller ansöka om etikprövning. Bidraget ges i form av ersättning av lön för dig men du kan även använda bidraget för etikansökan om det behövs.

Läs mer och ansök här!

Vid frågor kontakta

Hanna Svensson

Samordnare

 Senast ändrad: