Direkt till innehållet

Doktorandmedel

Medarbetare i Region Halland som är doktorander ges här möjlighet att söka medel för sin arbetstid. Syftet med stödet är att täcka lönekostnader för doktoranden. Arbetstiden för doktoranden debiteras således inte kliniken.

Ansökan kan göras en gång per år och beviljas för som längst 12 månader per ansökningsomgång. Medel beviljas för max 20 % av arbetstiden under 12 månader per person. Ansökningsperioden är i januari/februari.

 

Ansökan om doktorandmedel genomförs i ett webbaserat ansökningssystem - Researchweb.

 

Vid frågor kontakta Hanna Svensson på FoU Halland.

Hanna Svensson

 Senast ändrad: