Direkt till innehållet

Forskningsstöd i Region Halland från externa medel (Sparbanksstiftelsen)

Region Halland ges möjlighet att utlysa medel för forskningsstöd för projekt inom hälsa och sjukvård. Detta forskningsstöd finansieras av Sparbanksstiftelsen i Varberg. Huvudsyftet med stödet är att i första hand täcka lönekostnader för forskningsprojekt. Forskningsstödet sker via ett avtal mellan Sparbankstiftelsen i Varberg och Region Halland.

Sparbanksstiftelsens styrelse har 2021 avsatt 2 miljoner till forskningsprojekt. Ansökan öppnas den 10 augusti 2021 och med sista ansökan den 15/9.

1. En miljon kronor är liksom tidigare år sökbara för alla medarbetare och projekt enligt riktlinjer som beskrivs under rubriken villkor för att söka forskningsstöd.

2. Det görs liksom föregående år en specifik satsning på en miljon kronor. Detta forskningsstöd riktar sig till medarbetare inom Region Halland som bedriver patientnära klinisk forskning i Varberg.

 

Ansökan om projektmedel genomförs i ett webbaserat ansökningssystem - Researchweb.

 

Vid frågor:

Välkommen att kontakta Ulrika Bergsten eller Hanna Svensson på FoU Halland.

Hanna Svensson

Ulrika Bergsten

Senast ändrad: