Direkt till innehållet

Forskningsstöd i Region Halland från externa medel (Sparbanksstiftelsen)

Region Halland ges möjlighet att utlysa medel för forskningsstöd för projekt inom hälsa och sjukvård. Detta forskningsstöd finansieras av Sparbanksstiftelsen i Varberg. Huvudsyftet med stödet är att i första hand täcka lönekostnader för forskningsprojekt. Forskningsstödet sker via ett avtal mellan Sparbankstiftelsen i Varberg och Region Halland.

Sparbanksstiftelsens styrelse har 2020 avsatt 2 miljoner till forskningsprojekt.

1. En miljon kronor är liksom tidigare år sökbara för alla medarbetare och projekt enligt riktlinjer som beskrivs under rubriken villkor för att söka forskningsstöd.

2. Det görs liksom föregående år en specifik satsning på en miljon kronor. Detta forskningsstöd riktar sig till medarbetare inom Region Halland som bedriver patientnära klinisk forskning i Varberg.

För utförlig information och ansökningsvillkor v g se ”Handläggningsrutin och villkor”.

Webbaserat ansökningssystem

Ansökan om projektmedel genomförs i ett webbaserat ansökningssystem – Researchweb.

Personkort för både dig och dina medsökande måste registreras!

Observera att både sökande, handledare och eventuella medsökande behöver registrera ett personkort i ansökningssystemet innan ansökan kan påbörjas. Om du sedan tidigare har ett personkort i systemet kan du logga in och påbörja din ansökan.

Ny användare

Är du ny användare i ansökningssystemet behöver du börja med att skapa ett personkort. Under menyvalet ”Hjälp och service” på startsidan hittar du utförlig information ”För sökande” som tydligt beskriver hur du går tillväga.

Sista ansökningsdag 15/9.

 

Vid frågor:

Välkommen att kontakta Ulrika Bergsten eller Hanna Svensson på FoU Halland.

Hanna Svensson

Ulrika Bergsten

Senast ändrad: