Direkt till innehållet

Region Hallands gemensamma anslag för forskning- och utvecklingsprojekt via Vetenskapliga rådet 2020

Forsknings- och utvecklingsarbetet ska vara ett stöd för utvecklingen av regionens verksamhet. Alla tillsvidareanställda¹ inom Region Halland, eller privat vårdgivare som har vårdavtal med Region Halland, kan söka projektmedel för forsknings- och utvecklingsarbete.

Ansökan öppnar 10 maj och stänger 17 juni!

Region Halland har år 2020 avsatt upp till 3,8 miljoner kronor för forskning och utveckling. Vetenskapliga Rådet (VR) lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas.

Villkor för att erhålla projektmedel från Vetenskapliga Rådet

Som basvillkor för att erhålla projektmedel gäller följande:

  • vara tillsvidareanställd¹ inom Region Halland alternativt privat vårdgivare, som har vårdavtal med Region Halland
  • ha tillgång till disputerad handledare för projektet
  • signering av berörd verksamhetschef/motsvarande
  • endast en ansökan per huvudsökande

¹Om synnerliga skäl föreligger kan avsteg göras från principen om tillsvidareanställning efter hörande av berörd förvaltningschef. Med synnerliga skäl avses verksamhetens behov av vetenskaplig kompetens eller spetskompetens för att bedriva ett visst FoU-projekt som bedöms ha stor betydelse för verksamheten framöver.

Anställda vid regionens FoU enhet förutsätts bedriva forskning inom ramen för sin anställning och därmed inte ta Vetenskapliga rådets medel i anspråk.

Webbaserat ansökningssystem

Ansökan om projektmedel genomförs i ett webbaserat ansökningssystem.

Personkort för både dig och dina medsökande måste registreras!

Observera att både sökande, handledare och eventuella medsökande behöver registrera ett personkort i ansökningssystemet innan ansökan kan påbörjas. Om du sedan tidigare har ett personkort i systemet kan du logga in och påbörja din ansökan.

Ny användare

Är du ny användare i ansökningssystemet behöver du börja med att skapa ett personkort. Under menyvalet ”Hjälp och service” på startsidan hittar du utförlig information ”För sökande” som tydligt beskriver hur du går tillväga.

Anvisningar för registrering och ansökan i det webbaserade ansökningssystemet finner du här.

Vid frågor kontakta

Stefan Lönn

Epidemiolog

Senast ändrad: