Direkt till innehållet

Sök projektmedel från Vetenskapliga rådet

Forsknings- och utvecklingsarbetet ska vara ett stöd för utvecklingen av regionens verksamhet. Alla tillsvidareanställda¹ inom Region Halland, eller privat vårdgivare som har vårdavtal med Region Halland, kan söka projektmedel för forsknings- och utvecklingsarbete.

Ansökan öppnar 12 maj och stänger 14 juni!

Region Halland har år 2024 avsatt cirka 4 miljoner kronor för forskning och utveckling. Vetenskapliga Rådet (VR) lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas.

Villkor för att erhålla projektmedel från Vetenskapliga Rådet

Som basvillkor för att erhålla projektmedel gäller följande:

  • vara tillsvidareanställd¹ inom Region Halland alternativt privat vårdgivare, som har vårdavtal med Region Halland
  • sökande som inte har genomgått forskarutbildning ska knyta en eller flera handledare till projektet. Handledaren ska intyga genom signering att hen åtar sig ansvaret att vara handledare samt att projektet är genomförbart.
  • signering av berörd verksamhetschef/motsvarande
  • endast en ansökan per huvudsökande
  • CV för sökande och åtminstone huvudhandledare måste finnas i personkorten för att ansökan ska gå vidare till bedömning.

¹Om synnerliga skäl föreligger kan avsteg göras från principen om tillsvidareanställning efter hörande av berörd förvaltningschef. Med synnerliga skäl avses verksamhetens behov av vetenskaplig kompetens eller spetskompetens för att bedriva ett visst FoU-projekt som bedöms ha stor betydelse för verksamheten framöver.

Anställda vid regionens FoU-enhet förutsätts bedriva forskning inom ramen för sin anställning och därmed inte ta Vetenskapliga rådets medel i anspråk.

Webbaserat ansökningssystem

Ansökan om projektmedel genomförs i ett webbaserat ansökningssystem.

Personkort för både dig och dina medsökande måste registreras!

Observera att både sökande, handledare och eventuella medsökande behöver registrera ett personkort i ansökningssystemet innan ansökan kan påbörjas. Om du sedan tidigare har ett personkort i systemet kan du logga in och påbörja din ansökan.

Ansök här!

Ny användare

Är du ny användare i ansökningssystemet behöver du börja med att skapa ett personkort. Under menyvalet ”Hjälp och service” på startsidan hittar du utförlig information ”För sökande” som tydligt beskriver hur du går tillväga.

Anvisningar för registrering och ansökan i det webbaserade ansökningssystemet finner du här.

Vid frågor, kontakta:

Stefan Lönn

Ordförande Vetenskapliga rådet

Hanna Svensson

Vetenskaplig sekreterare Vetenskapliga rådetSenast ändrad: