Direkt till innehållet

Regionalt forskningsstöd för år 2023 avseende doktorandanslag

Liksom tidigare år kommer Region Skåne, på uppdrag av Södra sjukvårdsregionen, att fördela doktorandanslag för år 2023 och projektanslag för åren 2023-2024 avseende klinisk patientnära forskning.

Med klinisk patientnära forskning avses forskning som omfattar försök eller studier på patienter, försökspersoner eller mänskligt material vars resultat kan komma att tillämpas kliniskt inom rimlig tid. Klinisk behandlingsforskning (ej företagsfinansierad) är ett exempel på sådan patientnära klinisk forskning.

Innan du påbörjar din ansökan rekommenderas att du läser aktuell ledigkungörelse med anvisningar samt lathunden noggrant (se länkar under rubrikerna nedan), på Södra sjukvårdsregionens webbplats. 

OBSERVERA att ansökan ska skrivas på svenska.

Sista ansökningsdag är 2022-05-30 kl 23.59.

Ansökningssystemet öppnar den 25 april 2022 och stänger den 30 maj 2022 kl 23:59. OBS! Ansökan går inte att lämna in efter ovanstående tidpunkt eller ändra i när ansökan är inlämnad.

 

 

Stefan Lönn

EpidemiologSenast ändrad: