Direkt till innehållet

Stöd för forskning med anknytning till covid-19

Kliniska studier Sverige har man samlat information för forskare med forskningsprojekt som har anknytning till covid-19. Här finns information från olika myndigheter och organ, sammanställningar över pågående studier samt finansiering som kan sökas för forskning med anknytning till covid-19.

Etikprövningsmyndigheten och Biobank Sverige har en förturshantering för forskningsprojekt med anknytning till covid-19. Det har även identifierats flertalet nya finansieringsmöjligheter för dessa studier. Se nedan länkar till sammanställningar som har gjorts av olika instanser:

Formas har en akututlysning där man söker finansiering för att samla in data för senare analys, sökes kontinuerligt av disputerade forskare tom 31 augusti 2020.

Gothia forums sammanställning av finansiering som kan sökas för forskning och innovation med anknytning till covid-19.

Karolinska Institutet har gjort en fin sammanställning av såväl svenska finansieringsmöjligheter som internationella finansieringsmöjligheter.

Swelife har gjort en sammanställning över aktuella, internationella finansieringslösningar med anledning av covid-19.

För stöd med anslagsansökningar gå in via Research web och boka ett stödfora via FoU.

Senast ändrad: