Direkt till innehållet

Region Hallands projektdatabas – Researchweb

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Region Halland använder vi databasen Researchweb. Via Researchweb kan du enkelt registrera ditt projekt i databasen. Du kan lägga in alla forskningsprojekt, pågående och avslutade, oavsett om du fått stöd från Region Halland eller inte. På detta sätt kan du inte bara få ut information om dina projekt, utan du kan även söka fram projekt från andra.

Datauttag

Du kan även använda databasen Resarchweb för att ansöka digitalt om utlämnande av hälso- och sjukvårdsdata för forskningsändamål.

Kontaktperson

Hanna Svensson

Samordnare

Fredrik Solvang

Samordnare

Senast ändrad: