Direkt till innehållet

Stöd och rådgivning från FoU

FoU Halland kan erbjuda alla medarbetare i Region Halland och privata vårdgivare med avtal metodologiskt stöd inom forskning och utveckling.

Stödfora

Stödfora är ett forum för dialog mellan medarbetare och FoU. Detta är ett informellt diskussionsmöte där medarbetare ges möjlighet att få råd í projektdesign och vetenskaplig metodik från FoU inom flertalet ämnen.

Rådgivning

Det finns även möjlighet till kortare rådgivning via telefon eller e-post kring undersökningsupplägg, statistik, metodval, resultattolkning etc.

Praktiskt projektstöd

FoU kan i särskilda fall även bidra med praktiskt stöd till ett projekt. Stödet kan inkludera

  • Projekthandledning
  • Hjälp att hitta handledare
  • Undersökningsupplägg
  • Powerberäkningar
  • Urvalsförfarande
  • Statistiska analyser (samt hjälp till självständigt arbete i statistiskprogramvara)

Avancerade statistiska analyser

Statistiskt analysarbete på komplexa frågeställningar (multivariativa modeller, validering av instrument, bortfallsanalyser etc.)

Manusgranskning

Stöd som omfattar granskning av använd metodik och tolkning av resultat samt stöd att bemöta synpunkter från  vetenskapliga tidskrifters granskare.

Forskningskonto

Alla medarbetare med FoU-projekt kan använda den administrativa servicen med forskningskonto. Stöd och råd om redovisning av forskningsmedel kan erbjudas efter förfrågan.

Ansvarig FoU-stöd

Björn Agvall

FoU-handledare

Vid frågor kontakta

Maria Andersson

FoU-samordnare

Hanna Svensson

SamordnareSenast ändrad: