Direkt till innehållet

Stödfora

För dig som har en idé till ett FoU-projekt, eller redan är igång, finns det inom FoU Halland möjlighet till stöd och support.

Det vi kan ge stöd med är bl.a.:

  • Diskussionspart för de som har en idé/vill starta upp ett projekt
  • Litteratursökning
  • Design av studie
  • Val av metod
  • Etikansökan/PRISMA
  • Tolkning av resultat
  • Vetenskaplig presentation i form av rapport, poster, etc.
  • Ansökan om forskningsmedel
  • Databearbetning (SPSS, Kvalitativ metod etc)

Boka tid

För att boka tid fyll i formuläret så kontaktar vi dig (notera att du först måste skapa ett personkort för att kunna logga in och nå formuläret).

För dig som behöver hjälp med litteratursökning hänvisar vi direkt till Medicinsk Information och Bibliotek.

Vid mötet träffar du handledare från FoU Halland. Vi inleder med att du muntligt presenterar ditt ärende och därefter följer diskussion. Mötet tar vanligtvis ca en timme.

FoUs stödforum är öppet för alla anställda i Region Halland, samt för personer knutna till enheter som har avtal med Region Halland, eller till Högskolan i Halmstad

För mer information om vårt supportforum kontakta:

Maria Andersson, samordnare

För frågor gällande Researchweb kontakta:

Hanna Svensson, samordnare

 

 

Senast ändrad: