Direkt till innehållet

Support inom epidemiologisk forskning

Databas om dödsorsaker

FoU Halland förser forskare inom Region Halland med support inom epidemiologisk forskning när det gäller studier över dödsorsakerna. Supporten gäller numera även utdrag av fakta i ämnet från Socialstyrelsens databas samt epidemiologisk beräkning av standardiserade relativa dödstalen inklusive statistiska signifikansanalyser. Hallands dödsorsaker jämförs med riket i sin helhet. Specifikt kan Hallands data jämföras även med Skåneregionen och Västra Götalandsregionen separat och på så viss ge skildring om dödsorsakerna i ett regionalt perspektiv. Följande information är tillgänglig:

 • Dödsorsaker: Samtliga kapitel samt vissa specifika underdiagnoser
 • Population: Hallands region
 • Referenser: Riket i sin helhet, Skåneregionen, Västra Götalandsregionen
 • Kön:  Män + Kvinnor samt Totalt
 • Ålder:  5-årsklasser (0 – 85) samt 85+
 • År:  1997 – 2016
 • Relativ dödskvot: Standardised Mortality Ratio (SMR)
 • 95% CI: 95% konfidensintervall

Diagnoser som ingår (ICD 10):

 • Vissa infektions- och parasitsjukdomar
 • Tumörer
 • Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
 • Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
 • Sjukdomar i nervsystemet
 • Cirkulationsorganens sjukdomar
 • Andningsorganens sjukdomar
 • Matsmältningsorganens sjukdomar
 • Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
 • Sjukdomar i urin- och könsorganen
 • Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
 • Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

Kontaktpersoner

Amir Baigi

Epidemiolog

FoU Halland

070- 571 58 47

Senast ändrad: