Direkt till innehållet

Vanliga frågor om forskning

Här finner du svaret på några vanliga frågor kring forskning och utveckling.

Vad är det för skillnad mellan forskning, projekt och utveckling?

Forskning syftar till ett systematiskt sätt att söka efter ny kunskap, ofte med syftet att publicera resultaten i vetenskaplig tidskrift. Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt och metodiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat för att förändra metoder och arbetssätt med syftet att öka kvaliteten och effektiviteten i en process/produktion.

Finns det några speciella forskningsområden som prioriteras inom Region Halland?

Region Halland ska fortsätta sin satsning på att stödja klinisk patientnära forskning, omvårdnadsforskning samt hälso- och sjukvårdsforskning.

FoU Halland har som övergripande mål att ”fler skall forska mer”. Hur kan FoU Halland medverka till det?

Inom FoU Halland finns nu en bred kompetens och hög tillgänglighet till denne. Detta innebär att vi kan hjälpa dig med en hel del praktiska detaljer från idé till projektplan.

Vi har också utbildning i forskningsmetodik och aktiviteter som ska stimulera alla medarbetare i alla förvaltningar att ta steget in i forskningsvärlden.

FoU Hallands roll i forskningen

Forskningsanslag, vad är det?

Finansiellt stöd till forskningsprojekt, såsom för utrustning, personal i projektet, statistikkonsult, publicering av forskningsresultat, etcetera. Forskningsanslag söks i konkurrens med andra sökande och beviljas efter bedömning av erfarna forskare. FoU Halland kan bidra med hjälp till ansökningar.

Erbjuder Region Halland forskningsanslag?

Inom Region Halland har huvudmannen avsatt medel som kan sökas varje år. Dessa medel skall finansiera forskning till viss del. Verksamheterna har i vissa projekt också ett ansvar för dess genomförande. För mer information se sida om Projektmedel och bidrag för forskning och utveckling.

I vilken ände börjar man om man är intresserad av forskning?

Grundläggande information finns här på FoU Hallands webbplats, för mer specifik information, kontakta vårt stödforum för att få hjälp på vägen.

Hur sprids forskningsresultat?

Forskning publiceras vanligtvis i vetenskapliga journaler eller i böcker. De flesta etablerade vetenskapliga områden har specifika journaler för publicering, till exempel Scandinavian Journal of Caring Sciences och British Medical Journal. I dag publiceras allt fler vetenskapliga artiklar elektroniskt  eller i kombination tryckt format/elektroniskt. På bibliotekets webbplats finns länkar till flera av de stora tidskrifterna.Senast ändrad: