Direkt till innehållet

Ordnat införande ny kunskap

Ordnat införande innebär att det finns en struktur för beslut gällande användning av ny kunskap med ett forum för att säkerställa det ordnade införandet.

Kunskap inkommer

Sakkunnig, ex processledare gör en konsekvensbeskrivning. Sakkunnig kan också vara terapigrupp, chefläkare och i vissa fall en verksamhetschef. För innehåll se mall Regional konsekvensbeskrivning.

Konsekvensbeskrivning

Regionkontoret skickar ut sakkunnigas konsekvensbeskrivningar till förvaltningarna, direktörerna och i vissa fall till privata vårdgivare med avtal och efterfrågar synpunkter på organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. För innehåll se mall Synpunkter på Regional konsekvensbeskrivning.

Synpunkter konsekvensbeskrivning

Förvaltningarna skickar in synpunkter på konsekvensbeskrivning till kunskapsstyrningen (RK). Konsekvensbeskrivningarna och sammanställning av inkomna synpunkter tas upp på PER.

Prioriterings- och evidensråd

PER lämnar en rekommendation till beslut

Beslut tas av Hälso-sjukvårdsdirektören

Hälso och sjukvårdsutvecklingsdirektören tar beslut.

Beslut kommuniceras

Beslut och en implementeringsstrategi tas fram på regionkontoret som kommuniceras till PER representanter för spridning i förvaltningens linje. Se deltagare i PER här. Beslut och implementeringsstrategi skickas vid behov också till privata vårdgivare med avtal.

Förvaltningen ansvarar för att implementering sker enligt implementeringsstrategin.

Processbild ordnat införande ny kunskap

Senast ändrad: