Direkt till innehållet

FVIS – Framtidens vårdinformationsstöd

Framtidens Vårdinformationsstöd (FVIS) är en sammanhållen digital vårdmiljö som ska innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i vården. Arbetet med FVIS stödjer de långsiktiga och övergripande målen i hälso-och sjukvårdsstrategin och kommer att ersätta VAS journal, läkemedelsmodulen NCS och några till av de nuvarande vårdsystem som finns i drift idag. Hälso- och sjukvården i Region Halland har i uppdrag att bl.a. skapa förutsättningar för att genomföra de förberedelser som krävs inför ett nytt FVIS.

Nio regioner samverkar

Fem regioner beslutade att göra en gemensam upphandling av FVIS: Blekinge, Sörmland, Västernorrland, Västerbotten och region Örebro län. Dessa fem samverkar sedan tidigare genom Sussa- samverkan, där Sussa står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer.

Fyra regioner - Halland, Norrbotten, Dalarna och Gävleborg - har därefter antagit erbjudandet om option. Optionen innebär att dessa regioner har möjlighet att tacka Ja eller Nej till att ingå avtal med upphandlad leverantör. Region Halland har beslutat att tacka ja till optionen och avser att skriva avtal. Läs mer om arbetet under frågor och svar.

Kontaktinformation

Marie Palerius

projektledare FVIS

Telefon: 073-325 27 27

Patrik Dahlqvist Jönsson

projektägare FVIS

Material

Framtidens vårdinformationsstöd - presentation att använda vid exempelvis arbetsplatsträff

Filmen om FVIS – Vad och varför om Framtidens vårdinformationsstöd (ca 4 minuter)

Utan textning: https://vimeo.com/389923333/76c4b3fc4c

Med textning: https://vimeo.com/390929061/f6409d7e62

Nyhetsbrev från Sussa samverkan

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 1 2019

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 2 2019

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 3 2019

Sussa samverkan nyhetsbrev nr 4 2020

Senast ändrad: