Direkt till innehållet

Mobila tjänster

Nedanstående tjänster finns tillgängliga via din internetuppkopplade mobiltelefon eller annan mobil enhet

BestPractice: Beslutstöd från BMJ

Browzine: Vår tidskriftsapp. Innehåller nästan 18.000 tidskrifter.

ClinicalKey:

PubMed:

RefWorks: Referenshanteringssystem

SBU: SBU - material i smarta mobiler

Här finns SBU-material i en så kallad app, en applikation. Appen innehåller material från år 2006 och framåt: artiklar ur Vetenskap & praxis, slutsatser från SBU:s utvärderingar samt kommentarer till utvärderingar från andra länder.

Visible Body: är en serie appar för mobila enheter som avser att visa den mänskliga anatomin ur olika aspekter. Detta görs genom fem sepparata appar som finns tillgängliga till android och ios-enheter.

Senast ändrad: