Direkt till innehållet

Lägesbild över asyl- och flyktingsituationen i Region Halland

Regionkontoret sammanställer regelbundet en aktuell lägesbild över asyl- och flyktingsituationen.

Syftet är att få en gemensam bild över läget i Halland samt ge aktuell information kring behov och belastning nationellt och regionalt. Informationen hämtas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Migrationsverket, Länsstyrelsen samt hälso- och sjukvårdens förvaltningar.

Lägesbilden sprids också via mail till berörda.

Asyl- och flyktingsituationen vecka 35 2018

Asyl- och flyktingsituationen vecka 5 2018

Senast ändrad: