Direkt till innehållet

Referensgrupp journaldokumentation

Målet med termarbetet är att göra termernas definitioner och kommentarer kända för alla berörda i regionen.

Arbete pågår med att skapa en ny processmodell som beskriver de olika stegen som en term genomgår, från att vara ny och odefinierad till att bli en känd och tydligt definierad term.

Ansöka om ny term

Önskemål angående ny term ska beskrivas utifrån verksamhetens behov.

I referensgruppen ingår:

Senast ändrad: