Direkt till innehållet

Referensgrupp journaldokumentation

Målet med termarbetet är att göra termernas definitioner och kommentarer kända för alla berörda i regionen 

Arbete pågår med att skapa en ny processmodell som beskriver de olika stegen som en term genomgår från att vara ny och odefinierad till att bli en känd och tydligt definierad term.

Ansöka om ny term

Önskemål angående ny term ska beskrivas utifrån verksamhetens behov.

I referensgruppen ingår

Elin Käll, Verksamhetsstöd, sammankallande

Annelie Skoglund, Verksamhetsstöd

Eva-Helen Vissing, PsH

Karin Lindberg, ADH

Johanna Signér ADH/HFS

Staffan Lückander, RGS IT Verksamhetsstöd Vård

Annicka Erlandsson, NSVH

Senast ändrad: