Direkt till innehållet

Referensgrupp journaldokumentation

Målet med termarbetet är att göra termernas definitioner och kommentarer kända för alla berörda i regionen 

Arbete pågår med att skapa en ny processmodell som beskriver de olika stegen som en term genomgår från att vara ny och odefinierad till att bli en känd och tydligt definierad term.

Ansöka om ny term

Önskemål angående ny term ska beskrivas utifrån verksamhetens behov.

I referensgruppen ingår

Ingela Larsson, Hallands sjukhus. Sammankallande

Annelie Skoglund, Verksamhetsstöd

Sabine Fröhnert, Verksamhetsstöd

Elin Käll, Verksamhetsstöd

Kristin Hahne, Hallands sjukhus

Fredrik Fransson, NSVH

Senast ändrad: