Direkt till innehållet

Anteckningstyper

Anteckningstyper avser att göra det lättare att hitta i anteckningarna i journalen

Anteckningstypen ska underlätta att hitta journalinformation. Den ska ge vägledning om innehållet i anteckningen och behovet av anteckningstyp  kan skilja mellan verksamheter. Anteckningstypen syns bara i Journalöversikten. Det är inte tvingande att välja anteckningstyp i VAS. Det är därför extra viktigt,  att alla i verksamheten informeras om vilka anteckningstyper som ska användas, t ex för att ta ut statistik med.

i samband med arbetet med genomgången av journaltyperna ser man även över anteckningstyperna.Senast ändrad: