Direkt till innehållet

Journaltyper

Journaltyper är den samling sökord − mallar − som ska användas vid journaldokumentation i VAS.

De flesta journaltyper är yrkesspecifika och en del är specialistspecifika. En del har också utvecklats tvärprofessionellt  med inriktning mot en särskild vårdprocess, diagnos eller behandling.

Det pågår en genomgång av de befintliga journaltyperna i syfte att ensa och rensa mot mer regionövergripande och enhetliga journaltyper. I samband med detta kommer också register för de befintliga journaltyperna att uppdateras och publiceras.

 Senast ändrad: