Direkt till innehållet

Standardjournaler

Förenklad dokumentation är möjligt i VAS med standardjournaler.

Standardjournaler är en standardiserad anteckning som verksamheten själv utvecklar. Här har vi lagt in några som används för att göra dom tillgängliga för alla.

Vid dokumentation väljs först journaltyp och sedan tillhörande standardjournal. Standardjournalen bygger på  journaltypens sökord och kan göras helt eller delvis klar som anteckning. Det går att ta bort och lägga till journalinformation när en standardjournal används.Senast ändrad: