Direkt till innehållet

Besökstyper

Det är viktigt att ange rätt besökstyp då dessa är avgörande för vad Region Halland levererar till nationell uppföljning, så som exempelvis SKR och Socialstyrelsens patientregister. Viktigt även för vad som ingår i produktionsredovisningen, vad som utomlänsfaktureras samt  för täckningsgradsberäkning.

Besökstyper

 

Senast ändrad: