Direkt till innehållet

Vårdkontaktregistrering

Regelverk för registrering av vårdkontakter som omfattar både öppen och sluten vård i Region Halland.

Enligt lag är vårdgivare skyldiga att registrera och rapportera samtliga slutenvårdstillfällen och öppenvårdsbesök inom specialistvården (läkare) till Socialstyrelsen patientregister.

Utöver de nationella kraven finns krav i Region Halland att kunna följa upp verksamheten inom flera områden. Denna rutin ska säkerställa att verksamheten registrerar på ett korrekt och enhetligt sätt.

Registrering ska i de flesta fall göras i journalsystemet VAS. I regelverket används nationella termer och definitioner, när sådana finns.

Vårdkontakter - registreringSenast ändrad: