Direkt till innehållet

Patientlagen

Patientlagen syftar till att främja patientens integritet och skapa förutsättningar för självbestämmande och delaktighet. Ett ökat patientinflytande har eftersträvats under många år, och lagen är ett direkt resultat av Patientmaktsutredningen.

Länkar

SKL:s sida om patientlagen

Frågor och svar om patientlagen från SKL

Dokumentation från SKL:s konferens om patientlagen, oktober 2014:

Patientinformation på 1177.se

Filmer om patientlagen från SLL

Riksavtal för utomlänsvård

Informationsblad – Patientlagen, vad innebär den för dig?

Senast ändrad: