Direkt till innehållet

Tolk

Här kan du beställa eller avbeställa en tolk från Tolkcentralen

  • Teckenspråkstolk
  • Skrivtolk
  • Taktilt teckenspråk
  • TSS
  • Tydligt tal
  • Taltjänsttolk

Beställa språktolk

Mer information om tjänsterna

Gå till Avtalskatalogen för att hitta varor, tjänster och service som har upphandlade ramavtal och leverantörsavtal med Region Halland.

Relaterad information

Tolkersättning

Senast ändrad: