Direkt till innehållet

Avtalsinformation Språktolk

RH har tecknat nya avtal avseende tolkförmedling med sju stycken företag.

Avtalen gäller from nu tom 2017-07-01 med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Språkservice Sverige AB, Malmö

Adress:

Föreningsgatan 15

21144 MALMÖ

Telefon: 0770 - 457 458

Fax: +46 (0)40 286201

E-post: info@sprakservice.se

Hemsida: https://www.sprakservice.se/sv/

Kontaktperson hos leverantör

Magnus Franzén

Telefon: 0707 270 700

E-post: mf@sprakservice.se

Online-bokning från hemsidan

Obs! för webinlogg – gå in och beställ ett konto

Personlig service dygnet runt på tel nr ovan, även akuta uppdrag (inom 24 tim). Bekräftelse kan fås via SMS.

Registrera ny kund direkt via hemsidan!

Linguacom AB, Nacka

Adress:

Gamla Värmdövägen 8

131 37 NACKA

Telefon: 08-410 96 300

Hemsida: https://www.linguacom.se/

Kontaktperson hos leverantör

Hannes Buckard

Telefon: +46707777799

Mobil: +46707777799

E-post: mailto:hannes@linguacom.se

​Online-bokning från hemsidan.

Registrera ny kund direkt via hemsidan!

Tolkresurs Sverige AB

Adress:

Torggatan 9

85232 SUNDSVALL

Telefon: 0771- 85 00 58

Fax: 08 – 428 691 75

Hemsida: https://tolkresurs.se/boka.jsp

Kontaktperson hos leverantör

Mohammad Khanahmadi

Telefon: 0771-85 00 58

Mobil: 0763-97 87 91

Fax: 08-428 691 75

E-post: jobb@tolkresurs.se ​

Webbokning via bokningsformulär på hemsidan.

Maila för anmälan om ny kund! (Namn, telefon, fax, mail, besöksadress, postadress, kontaktperson, org nr, fakturaadress inkl ref nr)

Göteborgs Tolkförmedling AB

Adress:

Fridkullagatan 28A

41262 GÖTEBORG

Telefon: 031-18 00 99

Fax: 031-180098

E-post: tolk@alfa.telenordia.se

Hemsida: https://www.tolkformedling.com/kontakta-oss/19361/Page

Kontaktperson hos leverantör

Mirela Dindic

Telefon.: 031-209313

E-post: faktura@tolkformedling.com

Online-bokning från hemsidan

Maila för anmälan om ny kund! (Namn, telefon, fax, mail, besöksadress, postadress, kontaktperson, org nr, fakturaadress inkl ref nr)

Adman 100 språk AB

Adress:

Torsgatan 79

113 37 STOCKHOLM

Telefon: 010- 550 97 15

Fax: 08 - 660 05 01

Jourtelefon: 0704 – 75 89 75

Hemsida: https://www.adman.se/index.php/sv/tolkning.html

Online-bokning från hemsidan

Användare :

Lösenord:

Systemet är inte känsligt för stora och små bokstäver.

För att kunna logga in för webbokningar måste ni godkänna cookies i era datorer samt rensa cookies historik första gången om det blir problem med inloggningen.

Akuta tolkbokningar tas endast emot via telefon.

Till att börja med ffa telefontolk – man jobbar på att knyta tolkar till sig i Halland.

Kundnummer: XXXXX

Maila för anmälan om ny kund! (Namn, telefon, fax, mail, besöksadress, postadress, kontaktperson, org nr, fakturaadress inkl ref nr)

Semantix Tolkjouren AB

Adress:

Kungsgatan 32

411 19 GÖTEBORG

Telefon: 0770- 45 74 00

Fax: 08 – 428 691 75

Hemsida: https://www.semantix.se/tjanster/tolk/

​Online-bokning från hemsidan

Kundtjänst tolk öppet dygnet runt.

Kundnummer som tidigare: XXXXX

För personligt inlogg till onlinebokning – maila etolk@semantix.se och ange namn, telnr, mailadress och kundnr ovan!

Stockholms Tolkförmedling AB

Adress:

Box 34006

10026 STOCKHOLM

Telefon: 040 – 230 205

Fax: +46 (0)8 6509566

E-post: stockholms.tolkformedling@telia.com

Hemsida: https://www.transvoice.se/Boka-tolk/

Kontaktperson hos leverantör

Jonas Ahlstedt

Telefon: 070-798 25 00

E-post: jonas.ahlstedt@transvoice.se

​Online-bokning från hemsidan

Vi vänder oss till Malmökontoret. Man kommer att kunna förmedla både kontakttolk (enligt närhetsprincipen) och telefontolk i den mån det finns tokar att tillgå.

Registrera ny kund direkt via hemsidan!

Avtalen finns tillgängliga i Regionupphandlings avtalskatalog. Där finns även kontaktinformation till företagen.

För att lösa de svårigheter som funnits under förra avtalsperioden har RH ingått avtal med sju stycken utförare.

Regionens verksamheter är fria att anlita vilken som helst av de antagna tolkförmedlingsföretagen. Priset är detsamma per kompetens oavsett vilket företag som anlitas. I vissa fall kan reseersättning mm skilja. Priset är denna gång högre. Detta är ett medvetet val för att i högre grad än tidigare säkerställa att företagen kan leverera kompetenta tolkar.

Samtliga avtalsparter kommer att ges möjlighet att informera om sina tjänster och konkurrensfördelar, i mötesform, med företrädare för RH verksamheter efter sommarsemestrarna.

Ni som beställer tolktjänster - ta kontakt med företagen, så att ni kan upparbeta kontakter, få kundnummer mm.

Avtalet omfattar inte Teckenspråkstolkning, Skrivtolkning eller Dövblindtolkning.

Vid avtalsbrott kontakta Regionupphandling, Ib Nilsson, upphandlare.

Senast ändrad: