Direkt till innehållet

Medicinskt skäl

Vad är ett medicinskt skäl?

En sjukresa med sjukresefordon är inte en rättighet för alla. Utan det är den legitimerade personalens bedömning av patientens samlade hälsotillstånd som avgör om man har medicinska skäl för denna typ av sjukresa.

Tänk på att:Illustration över en grupp människor

  • patienten har ett eget ansvar att ta sig till och från vården
  • avsaknad av kollektivtrafik eller andra sociala skäl är inte ett medicinskt skäl till sjukresa. Fråga gärna patienten hur de reser annars till affären, bibliotek frisör m.m. Kan ni anpassa besökstiden så att patienten kan åka kollektivt?
  • patienten kan ha medicinskt skäl att åka sjukresa till vården men inte därifrån, eller tvärtom, beroende på om deras hälsotillstånd förändrats
  • patient kan boka sjukresa för ett besök hos er och i efterhand be om ett intyg. Om ni som legitimerad personal bedömer att patienten INTE har medicinska skäl ska ni inte skriva intyg. Patienten kommer då att debiteras kostnaden för resan. Det är patientens ansvar vilket man informerar om vid bokning.

Vid frågor

Region Halland

Sjukresor (GAS)

010-4761900

Kontaktinformation

Susanne.Sorensen@regionhalland.se  Tfn 0766-985977Tips

Hjälp vid bokning - lathund

Senast ändrad: