Direkt till innehållet

Så beställer du ambulans och liggande sjukresa via webben

 

 • När patienten är i ett akut eller livshotande tillstånd

  Beställ via telefon 112!

 • När patienten behöver vård eller övervakning under transporten

  Beställ via webbformuläret eller ring 035-10 41 65.

 • När patienten inte klarar att sitta under transporten

  • När omvårdnadsbehovet är litet, t ex demens.
  • När patienten inte behöver vård eller övervakning under transporten.
  • När patienten behöver bäras på bår in i bostaden.
  • Beställ via webbformuläret eller ring 035-10 41 65.

 • När patienten kan sitta under transporten eller klarar att resa i sin rullstol

  Beställ sjukresa hos Resam.

Innan du beställer

Ta reda på numret för avdelningens organisatoriska enhet

Du behöver din avdelnings OE-nummer (ansvarsenhet i gamla ekonomisystemet) för att kunna göra din ambulansbeställning.

Glöm inte att fylla i fullständiga adresser

Det är viktigt att ange den fullständiga adressen: gata, gatunummer och tätort. Det finns många gator med samma namn i Halland.

Kolla också att allt annat är korrekt ifyllt.

Beställ transporten så tidigt som möjligt

Du kan beställa planerade transporter upp till två veckor i förväg. Ju tidigare beställningen görs, desto större sannolikhet att den kan utföras inom önskad tid.

SOS Alarm kontaktar avdelningen om transporten inte kan utföras inom den önskade tiden.

Glöm inte att fylla i ambulansremiss

En ambulansremiss ska vara ifylld av läkare eller sjuksköterska när ambulansen kommer. (Dokumentet finns att ladda ner, se länkar till höger.)

Så här gör du

 1. Öppna intranätet. Gå in på fliken Stöd och service. Välj Patientadministration i vänstermenyn och under Sjukresor, klicka på länken Beställning av ambulans och liggande sjukresa.
 2. Öppna webbformuläret.
 3. Logga in med ditt SIHTS-kort.
 4. Genomför beställningen. Alla tvingande fält måste vara korrekt ifyllda.
 5. Innan beställningen skickas – kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda.

Du kan lätt se avdelningens beställningar

Du kan när som helst logga in och se vilka beställningar som är lagda för din organisatoriska enhet (OE-nummer).

Din avdelnings OE-nummer ………………………………..………

Behöver du mer information?

Kontakta Susanne Sörensen, tfn 0766-985977, eller via e-post susanne.sorensen@regionhalland.se

Länkar

Lathund för webbeställning

Senast ändrad: