Direkt till innehållet

Ändrade provkoder för Hepatit B analyser

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-01-30

VAS-koden ”HepB” byter namn till ”HBsAg”. Vi gör detta namnbytet för att förtydliga innehållet i analysen.

Samtidigt ändrar vi nu även innehållet i analysen för VAS-koden ”HepA-E”. Liksom tidigare utförs serologisk analys av hepatit A, B, C och E: anti-HAV, HBsAg, anti-HCV och anti-HEV, men nu kommer även anti-HBc analyseras samtidigt. Tillägget av anti-HBc sker för att öka känsligheten vid framförallt tidiga Hepatit B-infektioner.

VAS-koden ”HBVHCV” plockas bort då den används mycket sparsamt.

 

Vid frågor kontakta:

Arne Kötz, verksamhetschef

Arne.Kotz@regionhalland.se

Tel 035-13 18 62

Publicerad: 2020-01-30

Senast ändrad: