Direkt till innehållet

Programområden

Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Åtta nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas nationellt gemensamma arbete inom flera olika områden.

Hälso- och sjukvården i Sverige håller hög kvalitet. Nationella programområden och samverkansgrupper arbetar för att minska skillnaderna i vård, behandling och resultat för att bidra till en god vård. Detta görs i samarbete mellan regioner och med kommuner, patient- och professionsföreningar, nationella myndigheter och forskarsamhället.

Strukturen nedan följer indelningen av den nationella kunskapsstyrningen.