Direkt till innehållet

Läkemedel FAQ – Patientlagen

Vilken rekommendationslista för läkemedel i den öppna vården gäller för utomlänspatienter?

Det är vårdlandstingets lista som gäller för både inom- och utomlänspatienter, eftersom den öppna vården ska ges på samma villkor enligt patientlagen oavsett var patienten bor i Sverige.

Vad händer med patientens medicinering när personen återvänder till sitt hemlandsting och vill få ett recept som är utskrivet i ett annat landsting förnyat, om landstingens Kloka Listor inte överensstämmer?

Så länge receptet gäller spelar det ingen roll var i landet patienten hämtar ut sina läkemedel. När receptet är utgånget och ska förnyas är det ordinerande läkare som tar ställning till vilket läkemedel som ska förskrivas. Det ska i första hand ske utifrån en medicinsk bedömning av patientens behov. Det innebär att byte kan komma att ske till hemlandstingets rekommenderade läkemedel om så anses möjligt men det kan även bli så att patienten får fortsätta med det läkemedel som är utskrivet i ett annat landsting.Senast ändrad: