Direkt till innehållet

Rehabkoordinering i sjukskrivningsprocessen

Här finns stöd för ditt arbete som rehabkoordinator.

En ny lag förväntas träda i kraft 2020 om koordineringsfunktion för sjukskrivna patienter där hälso- och sjukvården ska erbjuda patienter med ett särskilt behov individuellt stöd för att återgå till eller inträda i arbetslivet.

Rehabkoordinatorfunktionens insatser ska bidra till att genom koordinering effektivisera rehabiliterande åtgärder i egen verksamhet och med externa aktörer för personer, i syfte att främja individers hälsa och möjlighet till återgång eller inträde i arbete.

Rehabkoordinatorer finns för närvarande på närsjukvårdens vårdcentraler samt i vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar i Region Halland.

Dokument kring rehabkoordinering

Rehabkoordinatorer i Region Halland

Utbildning och stöd rehabkoordinering

Checklista rehabkoordinatorer

Styrande dokument för rehabkoordinatorer

Behörigheter och dokumentation i VAS

Intyg och avgifter

Närsjukvårdens uppdragsbeskrivning 2019 (se särskilt kap. 4.1.7 – 4.1.9)

Rehabkoordinatorfunktion - riktlinje

Underlag för samverkan - rehabkoordinatorer

Brevmall för AF-AG-kontakt RH

Brevmall för patient-kontakt RH

Kallelse till rehabkoordinator

Tankestöd vid kontakt med arbetsgivare

Underlag från kommun/socialtjänst till läkare vid klients svårighet att delta i aktivitet

Folder kring avstämningsmöte

Bedömningsstöd - Rehabkoordinatorer

Linthons frågeformulär om smärtproblem med tolkning

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Norfunk - skattning

"Genushanden" checklista vid anamnesuppdrag

TIPPA - info om bedömning

AWP och WCPA - info om bedömning

MINI-intervju - beskrivning

Arbetsrelaterade frågor till patient - RH

Patientinformation - sjukskrivning

Din väg tillbaka (folder)

1177.se om sjukskrivning

Försäkringskassan

Senast ändrad: