Direkt till innehållet

Rehabkoordinering i sjukskrivningsprocessen

Här finns stöd för ditt arbete som rehabkoordinator.

En ny lag förväntas träda i kraft 2020 om koordineringsfunktion för sjukskrivna patienter där hälso- och sjukvården ska erbjuda patienter med ett särskilt behov individuellt stöd för att återgå till eller inträda i arbetslivet.

Rehabkoordinatorfunktionens insatser ska bidra till att genom koordinering effektivisera rehabiliterande åtgärder i egen verksamhet och med externa aktörer för personer, i syfte att främja individers hälsa och möjlighet till återgång eller inträde i arbete.

Rehabkoordinatorer finns för närvarande på närsjukvårdens vårdcentraler samt i vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar i Region Halland.

Om innehållet
Senast ändrad: