Direkt till innehållet

Aktuella beslut för medicintekniska produkter enligt processen för ordnat införande

Aktuella regionala beslut enligt processen för ordnat införande.

Det regionala beslutet är baserat på den version av rekommendationen från Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) som hänvisas till i vänsterkolumnen under respektive rubrik.

Regionala beslut medicintekniska produkter

Cancersjukdomar

Regional cancerprocess Bröstcancer
Genexpressionsanalys inför beslut om adjuvant behandling av bröstcancer

Rekommendation från MTP-rådet

2022-01-19

Regionalt beslut från 2022-03-29:

  • Region Halland ska ha följsamhet till MTP-rådets rekommendation gällande genexpressionsanalys inför beslut om adjuvant behandling av bröstcancer.

Sömnbesvär/sömnproblem

Regionalt programområde Äldres hälsa

Regionalt programområde Barn och ungdomars hälsa

Regionalt programområde Psykisk hälsa

Produktgrupp tyngdtäcken vid sömnbesvär/ sömnproblem

Rekommendation från MTP-rådet

2020-10-20

Regionalt beslut från 2021-03-18:

  • Att följa MTP-rådets rekommendation och avstå från att förskriva tyngdtäcken inom Region Halland och endast finansiera användningen av tyngdtäcken inom ramen för vetenskapliga studier.

Astma

AsthmaTuner, spirometer för egenkontroll och behandling av astma och informationsöverföring till vårdgivare av mätvärden från patienter

Medicintekniska produktrådets yttrande till regionerna 2020-05-25

 

Regionalt programområde Lugn- och allergisjukdomar

Regionalt beslut från 2022-12-16

  • Att avsluta pilotanvändningen och följa MTP-rådets rekommendation om att NT-rådets rekommendation att avvakta med Asthma Tuner ska upphöra.

 

 

 

 

Senast ändrad: