Direkt till innehållet

Aktuella beslut för medicintekniska produkter enligt processen för ordnat införande

Aktuella regionala beslut enligt processen för ordnat införande.

Det regionala beslutet är baserat på den version av rekommendationen från Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) som hänvisas till i vänsterkolumnen under respektive rubrik.

Regionala beslut medicintekniska produkter

Astma

Regionalt programområde Lugn- och allergisjukdomar

AsthmaTuner, spirometer för egenkontroll och behandling av astma och informationsöverföring till vårdgivare av mätvärden från patienter

Medicintekniska produktrådets yttrande till regionerna 2020-05-25.

Regionalt beslut från 2022-12-16:

  • Att avsluta pilotanvändningen och följa MTP-rådets rekommendation om att NT-rådets rekommendation att avvakta med Asthma Tuner ska upphöra.

Cancersjukdomar

Regional cancerprocess Bröstcancer

Genexpressionsanalys inför beslut om adjuvant behandling av bröstcancer

Rekommendation från MTP-rådet 2022-01-19.

Regionalt beslut från 2022-03-29:

  • Region Halland ska ha följsamhet till MTP-rådets rekommendation gällande genexpressionsanalys inför beslut om adjuvant behandling av bröstcancer.

 

Produkterna Magtrace och Sentimag – rekommendation och sammanvägd bedömning för att underlätta planering av bröstcanceroperationer

Rekommendation från MTP-rådet 2023-04-13.

Regionalt beslut från 2023-05-15:

  • Region Halland följer det Medicintekniska Produktrådets rekommendation gällande produkterna Magtrace och Sentimag.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar - Vårdgivare (regionhalland.se)

Produkter för diagnostisering av förmaksflimmer genom egenregistrering - Janusinfo.se

Rekommendation från MTP-rådet 2022-04-07

  • Ärendet kommer att återupptas när regionens pågående upphandling av dessa produkter är klar. Information, inget regionalt beslut ännu.

Rörelseorganens sjukdomar

Regionalt programområde Rörelseorganens sjukdomar - Vårdgivare (regionhalland.se)

Rekommendation från MTP-rådet 2023-11-08 Innowalk – motoriserat hjälpmedel för dynamisk ståträning (janusinfo.se)

Regionalt beslut från 2023-12-18:

  • Region Halland följer det Medicintekniska Produktrådets (MTP-råd) rekommendation gällande Innowalk, ifall beslut fattas om att produkten ska upphandlas i regionen.

Sömnbesvär/sömnproblem

Regionalt programområde Äldres hälsaRegionalt programområde Barn och ungdomars hälsaRegionalt programområde Psykisk hälsa

Produktgrupp tyngdtäcken vid sömnbesvär/ sömnproblem

Rekommendation från MTP-rådet 2020-10-20.

Regionalt beslut från 2021-03-18:

  • Att följa MTP-rådets rekommendation och avstå från att förskriva tyngdtäcken inom Region Halland och endast finansiera användningen av tyngdtäcken inom ramen för vetenskapliga studier.

 

 

 

 Senast ändrad: