Direkt till innehållet

AT

AT i Region Halland är en tidsbegränsad anställning under 21 månader. Uppfyller du målen kan du efter avslutad tjänstgöring ansöka om läkarlegitimation en enlighet med

Socialstyrelsens författning och allmänna råd.

AT-placeringen kan antingen ske på Hallands Sjukhus Varberg eller Hallands Sjukhus Halmstad. Rekryteringarna görs separat till varje sjukhus två gånger per år, en gång under mars månad och en gång under oktober månad, samtidigt som Sveriges övriga AT-rekryteringar. I nuläget rekryteras 28 AT-läkare till respektive sjukhus per helår, 14 per rekrytering.

Oavsett var du gör din AT börjar den med en veckas introduktion som också innehåller en 3 dagar lång StAS-kurs – Strukturerat omhändertagande av Akuta Sjukdomstillstånd, som förbereder dig för arbete på akutmottagningarna.

I Varberg inleds AT med en sammanhängande placering på akutmottagningen, som övergår i kirurgblocket. Därefter följer medicinblocket som avslutas på samma sätt med en sammanhängande placering på akutmottagningen. Därefter följer 3 månader psykiatri och slutligen 6 månader i primärvården.

I Halmstad inleder hälften med kirurgblocket och hälften med medicinblocket med skifte efter 6 månader. Under medicinblocket gör du en 6 veckor lång valbar placering på antingen Barnkliniken, ÖNH, KK eller Infektionskliniken. Därefter 3 månader psykiatri och slutligen 6 månader i primärvården.

Under AT infaller 2 obligatoriska gemensamma tema-dagar, en om smärta och palliation och en om våld i nära relationer. Därutöver går man under primärvårdsblocket kurs i försäkringsmedicin.

Utöver de obligatoriska utbildningsmomenten finns möjlighet att göra valbara veckor samt att nyttja en utbildningspott till att gå på kurs eller delta i AT-stämman. Vi erbjuder också en utbildning i ledarskap.

I både Halmstad och Varberg får AT-läkarna även återkommande grupphandledning kring personlig utveckling och professionell reflektion.

Kontaktpersoner för AT:

Hallands Sjukhus Halmstad

Klara Håkansson, AT-chef 

Anders Bengtsson, AT-studierektor  för sjukhusdelen

Johanna Brodin,  AT-studierektor för primärvården

Inger Bermlid,  AT-studierektor för psykiatrin

Leonora Lami, AT/BT-samordnare 

Pia Gruber, samordnare för AT-läkarna

Hallands Sjukhus Varberg

Niyaz Hareni,  AT-chef 

David Edberg, AT-studierektor för sjukhusdelen 

Nurshin Hareni, AT-studierektor för primärvården

Jana Hartelius, AT-studierektor för psykiatrin

Isabell Skoglund Forsvid, AT/BT-samordnareSenast ändrad: