Direkt till innehållet

AT

AT i Region Halland är en tidsbegränsad anställning under 21 månader. Uppfyller du målen kan du efter avslutad tjänstgöring ansöka om läkarlegitimation i enlighet med Socialstyrelsens författning.

Placeringar 

Rekrytering sker separat till Halmstad respektive Varbergs sjukhus två gånger per år. Placeringarna har olika ordningsföljd beroende på var Du har din anställning.

Oavsett var Du gör Din AT börjar den med en veckas introduktion som också innehåller en tre dagar lång StAS-kurs – Strukturerat omhändertagande av Akuta Sjukdomstillstånd, som förbereder dig för arbete på akutmottagningarna.

AT i Varberg

För Dig som har Din AT-anställning på Hallands sjukhus Varberg:

 • 3 månader akut sjukvård
 • 3 månader opererande specialitet
 • 3 månader medicin
 • 3 månader akut sjukvård
 • 3 månader psykiatri
 • 6 månader primärvård.

AT i Halmstad

För Dig som har Din AT-anställning på Hallands sjukhus Halmstad:

 • 6 månader internmedicin / opererande specialiteter
 • 6 månader opererande specialiteter / internmedicin

  Under medicinblocket gör du en 6v lång valbar placering på antingen Barnkliniken, Öron-, näs och halskliniken, Kvinnokliniken eller Infektionskliniken.

 • 3 månader psykiatri
 • 6 månader primärvården.

Handledning 

På alla längre placeringar har Du som AT-läkare en personlig handledare. Ansvaret för att planera in handledning ligger hos Dig som AT-läkare. Till Din hjälp har Du Region Hallands Handledarpraktika.

Inom varje block (kirurgi, medicin, psykiatri, allmänmedicin) ska Du göra en medsittning enligt Socialstyrelsens bedömningsmall. Tänk på att inte göra din medsittning med ordinarie handledare. Bedömningsmallarna ska bifogas anmälan till eAT-provet. Mer information om eAT-provet finns här.

Utöver den obligatoriska medsittningsmallen finns fler bedömningsinstrument Du kan använda:

Mini-CEX

DOPS Direct Observation of Procedural Skills 

CBD Case Based Discussion

Nationellt kunskapsstöd för handledning och lärande under AT, BT, ST och läkarutbildningen, finner du här.

Kompetensutveckling 

Allmäntjänstgöringens huvudsyfte är klinisk tjänstgöring under handledning. För att alla AT-läkare i Region Halland ska få samma baskunskaper ska Du även delta vid följande obligatoriska utbildningar:

 • StAS: Strukturerat omhändertagande av akuta sjukdomstillstånd StAS (ingår under introduktionsveckan).

Nedanstående obligatoriska utbildningar ska Du anmäla dig till i Kompetensportalen. Glöm inte att begära ledigt i ditt schema!

 • Försäkringsmedicin AT/BT 2 dagar
 • Temadag: Våld i nära relationer
 • Temadag: Smärta och palliation

Utöver ovanstående utbildningar kommer Du på onsdagseftermiddagar mellan v.3-24 samt v.33-50 vara schemalagd för utbildning, se Utbildningssnurran i Teams. Övriga onsdagar tjänstgör Du vid Din klinik enligt ordinarie schema. Vi erbjuder även en tredagarskurs i ledarskap som Du kan anmäla Dig till i Kompetensportalen.

 

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter för utbildningsfrågor, AT-organisationen, FoU Halland

David Edberg, AT-studierektor, Hallands sjukhus Varberg  

Nurshin Hareni, AT-studierektor för primärvården, norra Halland

Jonas Melke, AT-studierektor för psykiatrin, norra Halland

Helena Tingström, samordnare, FoU Halland

 

Anders Bengtsson, AT-studierektor, Hallands sjukhus Halmstad 

Johanna Brodin,  AT-studierektor för primärvården, södra Halland

Inger Bermlid,  AT-studierektor för psykiatrin, södra Halland

Pia Gruber, samordnare , FoU Halland

Elisabet Skarpemo, samordnare, FoU Halland

 

Kontaktuppgifter för arbetsgivarfrågor, AT/BT-organisationen Hallands sjukhus

Jana Hartelius, AT/BT chef Halland sjukhus Varberg

Isabell Skoglund Forsvid AT/BT samordnare, Hallands sjukhus Varberg

Klara Håkansson, AT/BT chef Hallands sjukhus Halmstad

Leonora Lami, AT/BT samordnare Hallands sjukhus Halmstad

Har du frågor till en AT/BT-läkare i Halmstad atbt-ambassadorer@regionhalland.se Kontakta vår AT/BT-ambassadör!Senast ändrad: