Direkt till innehållet

2022 Hjärt-kärlföreläsning och nyheter i Terapirekommendationer

Information från Läkemedelskommittén

Nyheter i Terapirekommendationer Halland 2022

Presentation av delar av årets nyheter i Terapirekommendationer Halland av Läkemedelskommittén. Mer utförlig beskrivning och ytterligare nyheter återfinns i Terapinytt nr 1 2022.

Sekundärprevention vid ischemisk hjärtsjukdom

Sekundärprevention efter myokardinfarkt Varberg och Kungsbacka

Föreläsning i Varberg och Kungsbacka mars 2022 av Maaike Verstraaten.

 

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt Halmstad

Föreläsning i Halmstad mars 2022 av Helena Grufman.

 

Kronisk koronarsjukdom – nya regionala vårdriktlinjer för utredning

Sammanställt av Jörgen Hallgren.Senast ändrad: