Direkt till innehållet

Blanketter – VASAdresslapp arabiska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:30
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp asylsökande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp engelska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:23
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp somaliska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:16
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

AK - Behandlingsremiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 14:01:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

AK - Waranlista - patientlista

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 12:05:48
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare (egen), Falkenbergs + Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-05-28 13:00:26
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare (från anhörig), Falkenbergs + Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-05-28 12:59:10
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Halmstads + Hylte + Laholms kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-04-12 16:21:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-09-24 13:20:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Halmstads kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-04-12 16:22:13
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-05-18 07:28:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Falkenbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-06-25 16:10:28
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-01 10:43:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Arbetsförmedlingen - Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-10-15 08:50:28
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Arbetsförmedlingen - Medicinskt utlåtande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-11-22 09:15:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LPT eller LRV

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-04-16 08:13:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVM

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-04-16 08:13:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVU

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-04-16 08:13:46
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Behörigheter - VAS

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-02-10 08:24:02
Granskare:
Huvudförfattare: Gröndal Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Beställningsunderlag ny mottagning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-04-04 12:56:08
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Beställningsunderlag Schemaaktivitet KA12

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-14 10:57:51
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Bostadsanpassning intyg

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-08-14 14:47:57
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Bostadsanpassning åtgärdsprogram

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-01 14:45:59
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Bukreduktionsplastik - bilaga remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2017-01-04 14:08:05
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Fel i E-arkivet

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-09-06 09:00:30
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

FK 3062 Ansökan assistansersöttning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-01-15 17:23:51
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 3210 Läkarutlötande vid ?gonsjukdom

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-08-26 21:50:06
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-31 11:01:41
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 3222 Läkarutlåtande bilstöd

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2016-12-21 14:11:51
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 3225 Läkarutlötande n?rst?endepenning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-08-26 21:49:59
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7262 Läkarutlåtande särskilt högriskskydd

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-08-14 15:10:46
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7265 Läkarutlåtande förebyggande sjukpenning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-02-05 07:52:33
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7436 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-25 08:25:14
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7443 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn under 12 år

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-25 08:26:35
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7447 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn 12-16 år

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-25 08:27:35
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7484 Läkarutlåtande Underlag till förhandsbeslut för tillfällig föräldrapenning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-09-02 09:29:27
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7800 Läkarutlåtande för sjukersättning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-03-15 13:03:36
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-03-15 13:02:50
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-08-14 15:11:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7804 Läkarintyg för sjukpennning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-03-15 13:03:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7805 Läkarutlåtande för assistansersättning

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-25 08:24:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

FK 7808 Läkarutlåtande för livränta

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-07 07:48:21
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Fotvårdsremiss, bilaga

Typ: Blankett
Gäller för: Medicinmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-24 14:33:13
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Färdtjänst, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-06-22 13:02:33
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Färdtjänst, läkarutlåtande, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-11-13 08:28:22
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Färdtjänst, läns-, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-06-22 13:02:37
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Färdtjänst, riks, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-06-22 13:03:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Färdtjänst, särskilda behov, exkl Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-06-22 13:03:28
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Marie D AMD SVR
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS IT
Kapitel:

Inloggning - lösenord, upplåsning och byte - Bilaga 1 Registrering

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-03-08 13:09:48
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-03-08 12:48:24
Granskare:
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2021-03-02 16:27:32
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 3 Utskrivning - checklista, läkare

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-02-02 10:47:43
Granskare:
Huvudförfattare: Myredal Anna HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inställt besök orsakat av sjukvården

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-03-27 10:09:38
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel:

Journalblad vid driftstopp VAS

Typ: Blankett
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-04-12 08:13:07
Granskare:
Huvudförfattare: Schlyter Birgitta PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalförstöring - beslut om att ta bort journaltext

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-09-30 14:52:17
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalkopia - Begäran om

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-12-04 09:05:50
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalkopia - Begäran om (avliden patient)

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-02-27 13:07:21
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Journalkopia - begäran om (barn under 18 år)

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-02-27 13:05:35
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Koordinator SVF uppdrag, blankett - Bilaga 3

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-11-29 09:04:37
Granskare:
Huvudförfattare: Littorin Cecilia RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

LVM Läkarintyg enligt 9 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-01 14:46:04
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Läkemedelsverket Bilaga till licensmotivering (centralstimulantia vid ADHD)

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-02 09:59:36
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Läkemedelsverket Biverkningsrapport från sjukvården

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-20 10:17:34
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Läkemedelsverket Licensmotivering

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-02 09:59:49
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Migrationsverket Utlötande fr?n läkare vid pr?vning av h?lsotillstånd

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-02 09:59:54
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Patientförsäkringen Handskadeintyg

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-02-05 07:52:47
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Patientförsäkringen Invaliditetsintyg

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-24 07:20:40
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Patientförsökringen Läkarutlötande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2015-06-18 15:44:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Provtagningsunderlag

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-10-07 11:19:31
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Regionalt cancercentrum Hudmelanom - anmälan

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-10-11 08:17:11
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Rehabilitering extern - ansökan

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 14:08:44
Granskare:
Huvudförfattare: Berntsson Malin HS GYN
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel:

Rehabilitering extern - remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-02-20 14:08:34
Granskare:
Huvudförfattare: Berntsson Malin HS GYN
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel:

Rehabilitering utomlands, Psoriasisförbundet, läkarintyg

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-12 08:07:54
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Rekvisition av journalhandlingar

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-08-11 15:59:43
Granskare:
Huvudförfattare: Memmi Karin
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Memmi Karin RGS IT
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Remiss PET-CT-undersökning Sahlgrenska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-29 13:29:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Samordningsplan för stöd- och rehabinsatser

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-08-14 14:48:36
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SmiNet Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-01 14:45:12
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Anmälan enligt 6 kap 6 § vapenlagen(1996-67)

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 12:44:15
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Anmälan om tumörer

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-05-19 16:23:37
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Dödsbevis

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-03-03 11:14:29
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Dödsorsaksintyg

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-13 09:45:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Läkarintyg för förvaltarskap

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-03-03 11:23:16
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Läkarintyg för godmanskap

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-03-03 11:14:45
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 12:42:24
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enl 3a § tandvårdsförordningen

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 12:43:59
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Underrättelse om beslut om fatspänning med bälte eller avskiljande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-07-03 12:42:53
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Vårdintyg 1a för psykiatrisk tvångsvård

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-03-03 11:14:57
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Vårdintyg 1b för konvertering till psykiatrisk tvångsvård

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-03-03 11:15:10
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

SoS Vårdintyg 1c för rättspsykiatrisk vård

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-03-03 11:15:48
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Standardiserade vårdförlopp (SVF) - Bilaga 1 Kodning, mätpunkt

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-03-13 17:37:04
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Littorin Cecilia RK Hu00c4LSO -OCH SJUKVu00c5RD;
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Strålanmälan, Västra Götalandsregionen

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-08-22 09:03:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

TeamOlmed, ordination-remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-07-01 14:45:27
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkares anmälan återkallelse körkort m m

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 10:19:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg -högre körkortsbehörighet eller taxileg -på begäran från Transportstyrelsen

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-03-15 13:04:12
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg alkohol, narkotika o läkemedel

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 10:19:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 10:19:43
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 10:19:53
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 10:20:04
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Transportstyrelsen Läkarintyg diabetes

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-11-30 10:19:09
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Underlag för fakturering av uteblivet besök för barn

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Pettersson Britt-Inger RGS, Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-04-21 13:21:24
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Underlag för fakturering av uteblivet besök hos extern vårdgivare

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Förvaltningsledare
Publicerad: 2014-06-30 17:18:12
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

VAS - Ansökan om fiktiv HOSP

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-08-16 17:52:30
Granskare:
Huvudförfattare: Gröndal Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB;
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - bevakningslista

Typ: Blankett
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-05-24 17:28:12
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 1 Dokumentationsblad

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-04-03 14:00:17
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 2 Läkemedelsjournal, papper, anvisning

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-05-07 15:53:33
Granskare:
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa ADH LME
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 3 Omvårdnadsblad

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-04-03 09:50:37
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 4 Ankomstsamtal vid driftstopp

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-06-15 15:12:24
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 5 Tidsbeställningslista

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-06-15 15:12:28
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 6 Besöksregistrering

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-12-14 07:46:35
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 1 Dokumentationsblad

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 16:17:31
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 5 Digital diktering - funktionskontroll

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-03-26 16:18:49
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - IT-behörighet för annan vårdgivare

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-04-02 15:05:47
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Larsson Ingela L HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS - omvårdnadsdokumentation i VAS - Bilaga 1 Fickfolder

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-09-07 12:40:52
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Hahne Kristin HS ÖNH
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

VAS Behovsanalys behörigheter - mall

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-16 09:16:44
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Senast ändrad: