Direkt till innehållet

Blanketter – VAS

AK - Behandlingsremiss
Titel: AK - Behandlingsremiss
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-08-18
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Auricula - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
AK - Waranlista - patientlista
Titel: AK - Waranlista - patientlista
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-06-26
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Auricula - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Adresslapp arabiska
Titel: Adresslapp arabiska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp asylsökande
Titel: Adresslapp asylsökande
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp engelska
Titel: Adresslapp engelska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Adresslapp somaliska
Titel: Adresslapp somaliska
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-09
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS FORV
Redaktör: Westerblad Matilda RGS FORV
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Kundfakturor - VAS - Avgifter - Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Ansökan om god man eller förvaltare (egen), Falkenbergs + Varbergs kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare (egen), Falkenbergs + Varbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-27
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan om god man eller förvaltare (från anhörig), Falkenbergs + Varbergs kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare (från anhörig), Falkenbergs + Varbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-05-27
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan om god man eller förvaltare, Halmstads + Hylte + Laholms kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare, Halmstads + Hylte + Laholms kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-11
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan om god man eller förvaltare, Kungsbacka kommun
Titel: Ansökan om god man eller förvaltare, Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-23
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Halmstads kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Halmstads kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-11
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Kungsbacka kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-01
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Falkenbergs kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Falkenbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-06-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Varbergs kommun
Titel: Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Varbergs kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-20
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Arbetsförmedlingen - Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Titel: Arbetsförmedlingen - Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-10-14
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Arbetsförmedlingen - Medicinskt utlåtande
Titel: Arbetsförmedlingen - Medicinskt utlåtande
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-11-22
Huvudförfattare: Larborn Katarina RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LPT eller LRV
Titel: Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LPT eller LRV
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVM
Titel: Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVM
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVU
Titel: Begäran om Polismyndighetens hjälp eller biträde enligt LVU
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-04-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Behörigheter - VAS
Titel: Behörigheter - VAS
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-02-10
Huvudförfattare: Gröndal Anette NSVH
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Beställningsunderlag Schemaaktivitet KA12
Titel: Beställningsunderlag Schemaaktivitet KA12
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-14
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Beställningsunderlag ny mottagning
Titel: Beställningsunderlag ny mottagning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-04-03
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria A RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Bostadsanpassning intyg
Titel: Bostadsanpassning intyg
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-13
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Bostadsanpassning åtgärdsprogram
Titel: Bostadsanpassning åtgärdsprogram
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Bukreduktionsplastik - bilaga remiss
Titel: Bukreduktionsplastik - bilaga remiss
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-01-04
Huvudförfattare: Persson Angelika HS VAE
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3062 Ans�kan assistansers�ttning
Titel: FK 3062 Ans�kan assistansers�ttning
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-01-15
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3210 L�karutl�tande vid �gonsjukdom
Titel: FK 3210 L�karutl�tande vid �gonsjukdom
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-25
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
Titel: FK 3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-01-31
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3222 Läkarutlåtande bilstöd
Titel: FK 3222 Läkarutlåtande bilstöd
Typ: Blankett
Publicerad: 2016-12-21
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 3225 L�karutl�tande n�rst�endepenning
Titel: FK 3225 L�karutl�tande n�rst�endepenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-25
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7262 Läkarutlåtande särskilt högriskskydd
Titel: FK 7262 Läkarutlåtande särskilt högriskskydd
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-13
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7265 Läkarutlåtande förebyggande sjukpenning
Titel: FK 7265 Läkarutlåtande förebyggande sjukpenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-02-05
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7436 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år
Titel: FK 7436 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7443 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn under 12 år
Titel: FK 7443 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn under 12 år
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7447 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn 12-16 år
Titel: FK 7447 Läkarutlåtande tillfällig föräldrapenning barn 12-16 år
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7484 Läkarutlåtande Underlag till förhandsbeslut för tillfällig föräldrapenning
Titel: FK 7484 Läkarutlåtande Underlag till förhandsbeslut för tillfällig föräldrapenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-09-01
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7800 Läkarutlåtande för sjukersättning
Titel: FK 7800 Läkarutlåtande för sjukersättning
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-15
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
Titel: FK 7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-15
Huvudförfattare: Sjöholm Monica RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
Titel: FK 7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-13
Huvudförfattare: Sjöholm Monica RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7804 Läkarintyg för sjukpenning
Titel: FK 7804 Läkarintyg för sjukpenning
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-29
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7805 Läkarutlåtande för assistansersättning
Titel: FK 7805 Läkarutlåtande för assistansersättning
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-24
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
FK 7808 Läkarutlåtande för livränta
Titel: FK 7808 Läkarutlåtande för livränta
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-01-07
Huvudförfattare: Sjöholm Monica RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Fel i E-arkivet
Titel: Fel i E-arkivet
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-09-05
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - E-arkiv
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Fotvårdsremiss, bilaga
Titel: Fotvårdsremiss, bilaga
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-23
Huvudförfattare: Fowelin Jesper HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Gäller för: Medicinmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord: Remisser - VAS
Medicinsk term: Diabetes
Fastställare: Verksamhetschef
Färdtjänst, läkarutlåtande, Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, läkarutlåtande, Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, läns-, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, läns-, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, riks, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, riks, läkarutlåtande, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Färdtjänst, särskilda behov, exkl Kungsbacka kommun
Titel: Färdtjänst, särskilda behov, exkl Kungsbacka kommun
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-06-21
Huvudförfattare: Larsson Marie D ADH FÄRDTJ
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Inloggning - lösenord, upplåsning och byte - Bilaga 1 Registrering
Titel: Inloggning - lösenord, upplåsning och byte - Bilaga 1 Registrering
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-08
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Journal - VAS - Informationssäkerhet - NCS Läkemedelsmodul - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul - VAS - Informationssäkerhet - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inställt besök orsakat av sjukvården
Titel: Inställt besök orsakat av sjukvården
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-03-27
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Journalblad vid driftstopp VAS
Titel: Journalblad vid driftstopp VAS
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-04-11
Huvudförfattare: Schlyter Birgitta PSH LEDN
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: Journal - VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Journalförstöring - beslut om att ta bort journaltext
Titel: Journalförstöring - beslut om att ta bort journaltext
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-03-27
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Tandvårdssystem - Obstetrix - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Journalkopia - Begäran om
Titel: Journalkopia - Begäran om
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-30
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Allmän handling - Hantering av information - Patient - Journal - IT Vårdsystem - VAS - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalkopia - Begäran om (avliden patient)
Titel: Journalkopia - Begäran om (avliden patient)
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-02-27
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Patient - Allmän handling - Journal - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journalkopia – begäran om (barn under 18 år)
Titel: Journalkopia – begäran om (barn under 18 år)
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-02-27
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Hantering av information - Allmän handling - Patient - Journal - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Koordinator SVF uppdrag, blankett – Bilaga 3
Titel: Koordinator SVF uppdrag, blankett – Bilaga 3
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-11-29
Huvudförfattare: Littorin Cecilia NSVH
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Inskrivning, Permission, Utskrivning - Sekretess - VAS - IT Vårdsystem - Remisser
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
LVM Läkarintyg enligt 9 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Titel: LVM Läkarintyg enligt 9 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Läkemedelsverket Biverkningsrapport från sjukvården
Titel: Läkemedelsverket Biverkningsrapport från sjukvården
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-08-19
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Migrationsverket Utl�tande fr�n l�kare vid pr�vning av h�lsotillst�nd
Titel: Migrationsverket Utl�tande fr�n l�kare vid pr�vning av h�lsotillst�nd
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-07-01
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Patientförsäkringen Handskadeintyg
Titel: Patientförsäkringen Handskadeintyg
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Patientförsäkringen Invaliditetsintyg
Titel: Patientförsäkringen Invaliditetsintyg
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Patientförsäkringen Läkarutlåtande
Titel: Patientförsäkringen Läkarutlåtande
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Provtagningsunderlag
Titel: Provtagningsunderlag
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-02-14
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Regionalt cancercentrum Hudmelanom - anmälan
Titel: Regionalt cancercentrum Hudmelanom - anmälan
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-10-10
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Rehabilitering utomlands, Psoriasisförbundet, läkarintyg
Titel: Rehabilitering utomlands, Psoriasisförbundet, läkarintyg
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-08-11
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Rekvisition av journalhandlingar
Titel: Rekvisition av journalhandlingar
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-10
Huvudförfattare: Memmi Karin
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Remiss PET-CT-undersökning Sahlgrenska
Titel: Remiss PET-CT-undersökning Sahlgrenska
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-08-28
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Samordningsplan för stöd- och rehabinsatser
Titel: Samordningsplan för stöd- och rehabinsatser
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-08-13
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SmiNet Elektronisk anm�lan av smittsamma sjukdomar
Titel: SmiNet Elektronisk anm�lan av smittsamma sjukdomar
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Anmälan enligt 6 kap 6 § vapenlagen(1996-67)
Titel: SoS Anmälan enligt 6 kap 6 § vapenlagen(1996-67)
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-07-02
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Anmälan om tumörer
Titel: SoS Anmälan om tumörer
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-05-18
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Dödsbevis
Titel: SoS Dödsbevis
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-15
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Dödsorsaksintyg
Titel: SoS Dödsorsaksintyg
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-06-12
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Läkarintyg för förvaltarskap
Titel: SoS Läkarintyg för förvaltarskap
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-03
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Läkarintyg för godmanskap
Titel: SoS Läkarintyg för godmanskap
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-03
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder
Titel: SoS Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-07-02
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - Tandvårdssystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enl 3a § tandvårdsförordningen
Titel: SoS Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enl 3a § tandvårdsförordningen
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-07-02
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Underrättelse om beslut om fatspänning med bälte eller avskiljande
Titel: SoS Underrättelse om beslut om fatspänning med bälte eller avskiljande
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-07-02
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Vårdintyg 1a för psykiatrisk tvångsvård
Titel: SoS Vårdintyg 1a för psykiatrisk tvångsvård
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-03
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Vårdintyg 1b för konvertering till psykiatrisk tvångsvård
Titel: SoS Vårdintyg 1b för konvertering till psykiatrisk tvångsvård
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-03
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
SoS Vårdintyg 1c för rättspsykiatrisk vård
Titel: SoS Vårdintyg 1c för rättspsykiatrisk vård
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-03-03
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Standardiserade vårdförlopp (SVF) - Bilaga 1 Kodning, mätpunkt
Titel: Standardiserade vårdförlopp (SVF) - Bilaga 1 Kodning, mätpunkt
Typ: Blankett
Publicerad: 2017-03-13
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Remisser - Inskrivning, Permission, Utskrivning - Sekretess - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Strålanmälan, Västra Götalandsregionen
Titel: Strålanmälan, Västra Götalandsregionen
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-01-13
Huvudförfattare: Persson Angelika HS VAE
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
TeamOlmed, ordination-remiss
Titel: TeamOlmed, ordination-remiss
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkares anmälan återkallelse körkort m m
Titel: Transportstyrelsen Läkares anmälan återkallelse körkort m m
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg -högre körkortsbehörighet eller taxileg -på begäran från Transportstyrelsen
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg -högre körkortsbehörighet eller taxileg -på begäran från Transportstyrelsen
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-03-15
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg alkohol, narkotika o läkemedel
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg alkohol, narkotika o läkemedel
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg avseende ansökan om körkort med villkor om alkolås
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 1 år vid 2 års villkor om alkolås
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-11-30
Huvudförfattare: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Transportstyrelsen Läkarintyg diabetes
Titel: Transportstyrelsen Läkarintyg diabetes
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-01-12
Huvudförfattare: Carlefred Viktor H RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Underlag för fakturering av uteblivet besök för barn
Titel: Underlag för fakturering av uteblivet besök för barn
Typ: Blankett
Publicerad: 2015-04-20
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken - VAS - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Underlag för fakturering av uteblivet besök hos extern vårdgivare
Titel: Underlag för fakturering av uteblivet besök hos extern vårdgivare
Typ: Blankett
Publicerad: 2014-06-29
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT VÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
VAS - Ansökan om fiktiv HOSP
Titel: VAS - Ansökan om fiktiv HOSP
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-08-15
Huvudförfattare: Gröndal Anette NSVH
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
VAS - IT-behörighet för annan vårdgivare
Titel: VAS - IT-behörighet för annan vårdgivare
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-04-01
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - VAS - IT-behörighet och loggning
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
VAS - bevakningslista
Titel: VAS - bevakningslista
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-05-23
Huvudförfattare: Eriksson Malin E PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS - Administrering
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS - driftstopp Dokumentationsblad
Titel: VAS - driftstopp Dokumentationsblad
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-10
Huvudförfattare: Johannesson Stina NSVH ADM AVD
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Nyckelord: VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 1 Dokumentationsblad
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 1 Dokumentationsblad
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-12-07
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 2 Läkemedelsjournal, papper, anvisning
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 2 Läkemedelsjournal, papper, anvisning
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-05-05
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: NCS Läkemedelsmodul - VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 3 Omvårdnadsblad
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 3 Omvårdnadsblad
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-12-07
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 4 Ankomstsamtal vid driftstopp
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 4 Ankomstsamtal vid driftstopp
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-12-07
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 5 Tidsbeställningslista
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 5 Tidsbeställningslista
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-12-07
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 6 Besöksregistrering
Titel: VAS - driftstopp inkl. NCS och Aweria - Bilaga 6 Besöksregistrering
Typ: Blankett
Publicerad: 2021-12-07
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Driftstopp - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 1 Dokumentationsblad
Titel: VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 1 Dokumentationsblad
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-03-26
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Informationssäkerhet - Dokumenthantering - Journal - VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 5 Digital diktering - funktionskontroll
Titel: VAS - driftstopp, digital diktering - Bilaga 5 Digital diktering - funktionskontroll
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-03-26
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Medicinteknisk säkerhet - Journal - VAS - Informationssäkerhet - Dokumenthantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS - omvårdnadsdokumentation i slutenvård - Bilaga 1 Fickfolder
Titel: VAS - omvårdnadsdokumentation i slutenvård - Bilaga 1 Fickfolder
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-06-13
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Dokumenthantering - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
VAS Behovsanalys behörigheter - mall
Titel: VAS Behovsanalys behörigheter - mall
Typ: Blankett
Publicerad: 2018-10-15
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - Journal - IT-behörigheter och åtkomst - VAS - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
VAS, VAS-T och NCS- driftstopp bilaga Tidsbeställningslista
Titel: VAS, VAS-T och NCS- driftstopp bilaga Tidsbeställningslista
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-10
Huvudförfattare: Johannesson Stina NSVH ADM AVD
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: VAS - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
VAS-T - driftstopp Dokumentationsblad
Titel: VAS-T - driftstopp Dokumentationsblad
Typ: Blankett
Publicerad: 2022-04-10
Huvudförfattare: Johannesson Stina NSVH ADM AVD
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Incidenter/driftstörningar - Informationssäkerhet - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef

Senast ändrad: