Direkt till innehållet

Webcert – Mina intyg

Webcert är en nationell applikation där vårdpersonal kan läsa och hantera olika typer av intyg samt kommunicera med intygsmottagare via fråga/svar. Region Hallands huvudjournalsystem VAS är integrerat med Webcert som nås via ett uthopp från VAS. Information om vilka intygsmottagare och intygtyper som finns i Webcert hittar du här.

För att kunna nå Webcert krävs att användaren är inloggad i VAS med SITHS-kort samt har ett aktivt medarbetaruppdrag ”Vård och behandling” i HSA/Hallandskatalogen. Mer information om roller och behörigheter i Webcert hittar du i - Användarmanual Webcert - Inera.

Mina intyg är en webbtjänst som gör det möjligt för invånaren att ta del av och hantera sina intyg. Invånarna når Mina intyg från 1177 Vårdguidens e-tjänster och för att logga in krävs en e-legitimation. Mer information om Mina intyg hittar du på Ineras webbplats.

Kontaktinformation

Anna Thelin, Objektledare

Felanmälan

IT Servicedesk: 010-476 19 00

Invånarsupport för Mina Intyg: 0771-25 10 10Blanketter, manualer och rutiner

Användarmanual Webcert - Inera

Instruktionsfilmer Intygsöversikt och Webcert

Blanketter Vårdsystem

Intygsskolan Webcert - Inera

Relaterad information

Mina intyg - Inera

Om Mina intyg - 1177 Vårdguiden

Försäkringskassan - för sjukvårdspersonal

Intygstjänster – Inera

Intygsstatistik

Senast ändrad: